Du är här:

Göteborgsregionens utbildningskatalog Vad ska jag Välja?

INFÖR VALET TILL GYMNASIESKOLAN OCH GYMNASIESÄRSKOLAN

Beställa Vad ska jag välja ?
Göteborgsregionen sammanställer gymnasieutbudet i en regiongemensam katalog över vilka program
som erbjuds i våra 13 kommuner, Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum,
Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Lilla Edet.

Önskar ni beställa kataloger till era elever så är beställningen öppen till 22 juni.
Katalogerna skickas ut under vecka 37, 10-14 september.
Pris 40kr/st exkl. moms.

Efterbeställning av Utbildningskatalogen Vad ska jag välja? 2019

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund