Spel och lärande

Upplevelsebaserat lärande är en metod som låter deltagarna behandla problem tagna ur verkligheten i en simulerad miljö. Vi utvecklar spel och upplevelser som väcker engagemang och delaktighet.


Temapass på skolor
Ett temapass med upplevelsebaserat lärande innebär att vi genomför ett eller flera av våra spel med en eller flera elevgrupper. Vi står för hela genomförandet, såväl planering och eventuellt material som behövs som diskussion med eleverna efter spelet. Temapass kan genomföras under halv- eller heldag beroende på antal elever och spel. Vill du att vi genomför ett temapass på din skola? Kontakta oss för information om pris och bokning.

GAMES
Games var ett bilateralt EU-projekt inom Erasmus+ vars syfte var att utvärdera hur spel kan användas som ett bra utbildningsverktyg i skolan, speciellt för elever i behov av särskilt stöd.Projektägare var Buckinghamshire County Council i Storbritannien och Pedagogiskt Centrum ansvarade för projektets svenska del. På den svenska sidan deltar, förutom GR, Interactive Institute och Lexby skola i Partille. Projektet pågick mellan september 2015 och augusti 2017.


Demokratitorg
Under ett Demokratitorg får ungdomar och politiker från Västra Götaland mötas och diskuterar aktuella och angelägna frågor. Här ges ungdomarna möjlighet att framföra sina åsikter direkt till beslutsfattare, medan politikerna får möjlighet att öka sin förståelse för ungas situation och behov.

På uppdrag av Västra Götalandsregionen och Kommittén för Rättighetsfrågor har vi genomfört Demokratitorg runtom i regionen sedan 2007. Under årens lopp har 103 Demokratitorg genomförts på 68 gymnasieskolor i 39 kommuner. 5085 gymnasieelever och 271 regionpolitiker har deltagit.


Kontaktperson på GR:
Temapass på skolor: Fredrik Åkerlind
GAMES och Demokratitorg: Rasmus Jonsson

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund