Du är här:

Övriga politiska uppdrag

Här listas övriga politiska uppdrag och GR-representation för mandatperioden 2019-2022.

BHU (Beredningen för hållbar utveckling) & Västkoms styrelse:

 • Axel Josefson (M), Göteborg
 • Jonas Attenius (S), Göteborg
 • Hans Forsberg (M), Kungsbacka
 • Miguel Odhner (S), Kungälv

BRG:s (Business Region Göteborg) styrelse:

 • Marith Hesse (M) Partille
 • Stefan Gustafsson (S), Mölndal
 • Boris Leimar (SD), Härryda

Stiftelsen Korsvägen - styrelsen:

 • Axel Josefson (M), Göteborg
 • Jonas Attenius (S), Göteborg

Valberedningen 2019-2022

 • Mats Arnsmar (S), Göteborg, sammankallande
 • Anders Sundberg (M), Göteborg, vice sammankallande
 • Stefan Falktorp (SD), Partille
 • Anna-Klara Behlin (V), Göteborg
 • Veronica Öjeskär (D), Göteborg
 • Ann Catrine Fogelgren (L), Göteborg
 • Jörgen Andersson (C), Lilla Edet
 • Hillevi Werring (MP), Göteborg
 • Gunilla Lindell (KD), Lerum

Västkom - stämmoombud 

 • Shahbaz Khan (S), Göteborg, ordinarie
 • Kent Lagrell (M), Öckerö, ersättare

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund