Samverkan med arbetsmarknaden

Göteborgsregionen (GR) har ett brett samarbete med många av de större branscherna och just nu pågår ett arbete för att fördjupa och strukturera dessa kontakter genom strategiskt branschrådsarbete.


Samverkanspartners
Ett väl fungerande utbyte sker med bland annat Arbetsförmedlingen, Business Region Göteborg, Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen. Inspel från enskilda företag och samarbeten utifrån deras kompetensbehov välkomnas, allt för att kunna fånga upp signaler och behov kring utbildningar på tidigt stadium.

Ta gärna kontakt med oss om du, din organisation eller ditt företag vill samverka kring era kompetensbehov.


GR tar ansvar för kompetensomställningen i fordonsbranschen
30 000 – 40 000 ingenjörer inom landets fordonsindustri måste kompetensutvecklas. Det behöver framförallt ske inom elektrifiering, AI och självkörande fordon för att säkra såväl de kompletta tillverkarna som alla underleverantörer. Fordonsindustrin är en av Sveriges och Västsveriges största och mest betydelsefulla industrier och den har en viktig internationell ställning. Det framkommer i en förstudie som tagits fram av Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionen (GR), Business Region Göteborg och Arbetsmarknad och Vuxenutbildning i Göteborg Stad. För att kunna möta den här enorma omställningen ställs stora krav på utbildningssystemet och finansieringsmöjligheter så att företag och medarbetare i arbetslivet får stöttning att snabbt ställa om sina kunskaper.


Just nu samarbetar vi med:

  • Vård- och omsorgscollege
  • Teknikcollege
  • Installatörsföretagen
  • Visita
  • Byggbranschen
  • Bussföretagen
  • Lastbilsbranchen
  • Fastighetsbranchen


Externa länkar


Kontaktperson på GR: Fredric Alvstrand

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund