Göteborgsregionens kompetensråd

 • Mötesdokument Göteborgsregionens kompetensråd 2019-05-13
  Punkter på dagordningen;  Informations- och diskussionsärenden
  1. Incheckning – 1 minut per organisation om vad som är på gång
  2. DialogkringhurSocialfondenkanbidratillattmötaregionalaoch delregionala kompetensförsörjningsbehov
  3. Återrapporteringfrånarbetsgrupperna:Vadhargjortshittillsochnästasteg
  4. Myndighetenföryrkeshögskolanefterfrågarregionalabehov
  5. Hanteringavaktuellakompetensförsörjningsfrågorgenomattmöta strategiska funktioner/personer
   Kommunikation
  6. Information om nuläget och fortsatt arbete kring publik sida för Göteborgsregionens kompetensråd
  7. Presentation av rapporten Gymnasial utbildning i Göteborgsregionen
  8. Kompetensrådet vid Almedalsveckan
  9. Samtal kring kommande regional utvecklingsstrategi VG2030
   
  Läs mer

Göteborgsregionens kompetensråd

Dokument

Kontaktpersoner på GR

Ann-Sofie Gillner

Jessica Johansson
031-335 52 19

Johanna Redelius

Johanna Redelius
031-335 50 36

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund