Förskola och grundskola

Inom Göteborgsregionen finns samverkansavtal för all förskoleverksamhet och barnomsorg. Det innebär att barn som bor i en kommun kan ha förskole- eller barnomsorgsplats i en annan.


Avtal och överenskommelser (– samverkansavtal)


Barn- och elevplats i annan kommun


Placeringskommuns ansvar för särskilda stödinsatser i skolverksamhet
för barn placerade och folkbokförda i familjehem i annan kommun

 
Nätverk och grupper

 
Skollov inom Göteborgsregionen
Utbildningsgruppen rekommenderar kommunerna att fastställa gemensamma lovtider enligt följande:

  • Förslag till lovtider läsåret 2017/2018
    - Höstlov 2017 infaller vecka 44 (30 oktober-3 november),
    - Påsklov 2018 infaller veckan efter påsk (3-6 april), dvs. vecka 14

  • Förslag till lovtider läsåret 2018/2019
    - Höstlov 2018 infaller vecka 44 (29 oktober-2 november),
    - Påsklov 2019 infaller veckan före påsk (15-18 april), dvs. vecka 16


Kontaktperson på GR: Ann-Sofie Gillner

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund