Du är här:

Film från GR Multimediastudion


Gymnasiedagarna och Future Skills

Gymnasiedagarna och Future Skills är regionens största mötesplats för blivande gymnasieelever, utbildningsanordnare och representanter för arbetslivet. Mässan riktar sig till elever i årskurs 8 och 9, men även gymnasieelever, arbetssökande och vuxen- och sfi-studenter är varmt välkomna hit.

Utställande gymnasieskolor
På mässan finns de flesta av regionens utbildningsanordnarne, men även representanter för skolor med riksintag. Aktuella utställare listas på mässans hemsida.

Dessutom finns oberoende studie- och yrkesvägledare samt språkguider som stöttar elever och föräldrar som är nya med svenskan.

Future Skills
På den del av mässan som kallas Future Skills samlas mängder av spännande företag och branscher! Här kan besökarna knyta kontakter och lära sig mer om utlandsstudier, vilka jobb som kommer att finnas i framtiden och vilken utbildning som krävs för olika yrken.

Detta är en unik möjlighet för eleverna som besöker mässan att koppla samman kommande gymnasieval med arbetsmarknaden, men även för regionens arbetsliv och branscher att möta unga personer som står inför sina framtida studie- och yrkesval.

Gymnasiedagarna 4:e dagen
Runt en vecka efter Gymnasiedagarna och Future Skills äger Gymnasiedagarna 4:e dagen rum.

Detta är en mässa för elever som ska söka till gymnasiesärskolan. Här kan eleverna tillsammans med sina vårdnadshavare under en kväll möta de skolor och program som de är intresserade av, i en lugnare miljö än på den stora mässan.

Vill du medverka på Gymnasiedagarna och Future Skills?

Kontakta Lena eller Wictoria (kontakuppgifter nedan) direkt!

 

Mer information


Kontaktpersoner på GR:
Gymnasiedagarna: Wictoria Kovats
Future Skills: Lena Sjöstrand

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund