Välkommen till ämnes- och ämnesområdesdagen för särskolan den 29 oktober 2019!

Du som arbetar inom grundsärskolan och gymnasiesärskolan är varmt välkommen till en halvdag av kompetensutveckling inom betyg och bedömning.

Syftet är att erbjuda en fördjupning kring området för betyg och bedömning kopplat till särskolan. Samtliga deltagare får ta del av en föreläsning ledd av Skolverket baserad på de Allmänna råd om betyg och betygsättning som publicerades 2018.

Utöver Skolverkets föreläsning erbjuds du som deltagare att delta i en av åtta valbara workshops inom olika ämnen och ämnesområden. Samtliga workshops har en koppling till betyg och bedömning och leds av pedagoger verksamma i grund- och gymnasiesärskolan inom Göteborgsregionen (GR).

För att så många som möjligt ska ha möjlighet att delta erbjuder vi möjligheten att boka in ert deltagande antingen under förmiddagen eller under eftermiddagen den 29 oktober.

Varmt välkomna!

Här anmäler du dig till förmiddagen: www.trippus.net/191029sarskolan-formiddaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här anmäler du dig till eftermiddagen: https://www.trippus.net/191029sarskolan-eftermiddaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Program

Oavsett om du väljer att delta under förmiddagen eller under eftermiddagen är upplägget detsamma. Respektive halvdag är indelad i två pass, ett inledande och ett avslutande. Ett av passen ansvarar Skolverket för och under ett av passen kommer ni att delta i en av åtta olika workshops.

Ni väljer själv vilken workshop ni vill delta i. Ert val av workshop avgör om ni inleder eller avslutar halvdagen med Skolverkets föreläsning.

Förmiddagens tider (9.00–12.00)

Eftermiddagens tider (13.00–16.00)

Kl. 9.00–10.00 Inledande pass
Kl. 10.15–10.45 Fika
Kl. 10.45–12.00 Avslutande pass

Kl. 13.00–14.15 Inledande pass

Kl. 14.15–14.45 Fika

Kl. 14.45–16.00 Avslutande pass


Valbara workshops för inledande pass
(där ni avslutar med Skolverkets föreläsning)

  • Teknik
  • Idrott och hälsa
  • Kommunikation
  • Bild

Valbara workshops som avslutar halvdagen
(där ni inleder med Skolverkets föreläsning)

  • Samhällsorientering
  • Kommunikation (AKK)
  • Matematik
  • Bageri- och konditorikunskap

 

Anmälan och praktisk info

Datum och tid: Den 29 oktober, kl.9.00–12.00 eller 13.00–16.00

Plats: Göteborgsregionen (GR), Anders Personsgatan 8, Göteborg

Pris: 200 kr för en halvdag.

För vem? Personal med pedagogiskt uppdrag inom grundsärskolan och/eller gymnasiesärskolan.

Sista anmälningsdag är den 4 oktober 2019, vid frågor kontaktas Emma Theiland Nilsson


Om Skolverkets föreläsning

Skolverket föreläser kring de allmänna råden för betyg och betygsättning. Råden beskriver hur lärare bör arbeta med betygsättning och betonar hur betyg och betygsättning följs upp, men också hur betyg och kunskapskrav ska kommuniceras. Råden betonar lärares professionella kompetens och lyfter även vikten av att inte överdokumentera.

Länk till råden: https://www.skolverket.se/publikationsserier/allmanna-rad/2018/allmanna-rad-om-betyg-och-betygssattninglänk till annan webbplats


Om de valbara seminarierna

Observera att det finns ett begränsat antal platser på respektive seminarium. När ett valbart seminarium är fullt finns detta inte längre som alternativ vid bokning.

Teknik och matematik (programmering)

Sedan vi lärare fick tillgång till förändringarna i styrdokumenten rörande digitalisering har Partille kommun systematiskt arbetat med att informera och utbilda kring bland annat programmering. Den spännande utmaningen för grundsärskolan, både för elever som läser ämnen och ämnesområden, har varit att göra kunskapen och innehållet begripligt, synligt och meningsfullt för alla. Lärarkollegiet har tillsammans arbetat i workshops för att tolka styrdokument och sedan applicera till elevens verklighet och vardag.

Ingela Ström är speciallärare samt ikt-pedagog. Ingela arbetar i grundsärskolan årskurs 6-9 på Öjersjö Brunn skola med elever som läser ämnen och undervisar bland annat i ämnena teknik och matematik. Hon möter dessutom både elever samt pedagoger i övrig grundsärskoleverksamheten. Ingela kommer berätta om hennes och hennes kollegors tankar kring programmering i grundsärskolan samt visa några praktiska exempel på vad man har gjort.

Kommunikation - ämnesområde

OLIKA VÄGAR MEN SAMMA MÅL- Från ord till samtal- i grundsärskolan i Öjersjö.
-en workshop om kommunikation och samspel med Ipad och AKK som möjliggörare.

Anita Lübeck har arbetat som speciallärare i grundsärskolan sedan 2002. Större delen inom ämnesområden men nu på senare år har hon arbetat i en grundsärklass som läser blandat inriktning ämnen och ämnesområden. Åldersgruppen i klassen är från åk 4-8.

Johanna Larnberg är förstelärare och i hennes uppdrag har hon samarbetat tillsammans med skolans logoped, Ylva Dahlström, för att göra skolan mer kommunikativt tillgänglig. De har även samarbetat nära pedagogerna och PE-lärare på skolan med specifika lektionsupplägg för att utveckla elevernas kommunikation och samspel. Johanna har jobbat i grundsärskolan sedan 2007, främst med elever som läser mot träningsskolans ämnesområden.

Samhällsorienterande ämnen (fokus på förmågan reflektera)

Magdalena Bjärneroth arbetar som speciallärare i en grundsärskoleklass på högstadiet på Öjersjö Brunn skola i Partille kommun. Där undervisar hon bland annat i SO. Magdalena drivs av att försöka nå en engagerande, utmanande och rolig undervisning. I denna workshop kommer hon att dela med sig av flera exempel och idéer på hur man kan stötta elever att reflektera på ett lustfyllt och engagerande sätt. Hon kommer även visa hur man kan använda sig av en visuell modell, “reflekteratavlan”, som tydliggör med bildstöd och startmeningar hur och på vilka sätt man kan delta i reflektioner samt hur man som elev kan utmanas till att utveckla resonemangen.

Matematik

”Formativ bedömning vid problemlösning i ämnet matematik”

Workshop med Malin Holmén och Camilla Ingvarsson från Kollaskolans grundsärskola 7–9. Vi är båda förstelärare, Malin inom betyg och bedömning och Camilla inom Välmående ger resultat. Vi arbetar även med det systematiska kvalitetsarbetet på skolan.

Workshopen planeras innehålla en genomgång av våra arbetssätt vid problemlösning, likt EPA-modellen - P. Vi kommer visa hur vi utifrån det centrala innehållet och kunskapskraven i ämnet matematik planerar och genomför dessa arbetspass. Deltagarna får sedan följa våra elevers arbetssätt genom att de själva får testa.

Idrott och hälsa – ämne/ämnesområde (motorik)

Alla elever på gymnasiesärskolan i Alingsås möter, sedan ett par år tillbaka, Malin Gerleman i ämnet/ämnesområdet Idrott och hälsa.

Eleverna har alltid uppskattat veckans idrottslektioner men när Malin började jobba hos oss lyftes idrottslektionerna till en annan nivå. Övrig personal märkte hur lusten och motivationen ökade hos alla våra elever - det gav en synlig effekt både innan och efter lektionen!

Vad är det Malin gör som gör skillnad hos våra elever - hur använder hon veckans idrottslektioner för att stärka och motivera våra elever till ökad lust och rörelseglädje? Hur bedömer och dokumenterar hon elevernas progression?

Bild – ämne/ämnesområde (estetisk verksamhet)

Greger Ståhlgren har under många år haft uppdraget som bildlärare på gymnasiesärskolan i Alingsås. Han undervisar både på individuella programmet och nationella programmet samt har ett delat programansvar för programmet Estetiska verksamheter. När det finns utrymme i Gregers tjänst så undervisar han även på ungdomsgymnasiet eller har ämnet Bild på IM. Detta ger goda möjligheter till olika former av samverkan mellan våra skolformer samt en kontinuerlig uppdatering av innehållet i ämnets olika kursplaner.

Greger är även privat aktiv konstnär och detta genomsyrar hans undervisning inom hela bildämnet. Eleverna får ta sig an olika former och uttryck genom konstnärens ögon och det knyts på ett spännande sätt till kursplaner, temadagar, aktuella projekt samt elevernas egna önskemål. Hur bedömer Greger sina elever? Även det kommer beröras under den här workshopen.

Kommunikation – ämnesområde (fokus på AKK)

Gymnasiesärskolan i Alingsås har genom DART deltagit i ett 3-årigt projekt som heter Bildsamt. Vi har som pilotskola arbetat fram ett kommunikationsmaterial, ett tydligt bildstöd, att använda vid det svåra samtalet om våld och andra utsatta situationer. Materialet Bildsamt vänder sig till alla personer som har behov av bildstöd i dessa eller liknande samtal.

Lärarna Annika Edvardsson och Lena Corin-Andersson kommer att presentera hur de arbetat fram materialet tillsammans med eleverna på gymnasiesärskolan samt visa på olika exempel hur de idag använder Bildsamt i sina verksamheter. Hur kan Bildsamt användas tillsammans med elever för att de ska få syn på sin egen progression?

Bageri- och konditorikunskap

Carolina arbetar som förstelärare med uppdrag inom digitalisering och är yrkeslärare på programmet för hotell, restaurang och bageri på Frejagymnasiet i Mölndal. Carolina älskar att se när eleverna har kontroll, detta sker främst genom formativt arbetssätt och det är i denna tanke workshopen har sin utgångspunkt.

I denna workshop får vi diskutera vad det är vi bedömer och hur vi bedömer i den praktiska kursen bageri- och konditorikunskap och hur vi kan ge eleverna ökad kontroll över sitt eget lärande med hjälp av att arbeta förberedande och formativt.

Senast uppdaterad: 2019-10-07 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund