Temapass för elever: Vad är fakta och vad är åsikt?

I dagens snabba informationsflöde är det viktigt att elever utvecklar förmågor i att kritiskt kunna granska och värdera information. Under våren genomför GR ett pilotprojekt som behandlar källkritik på internet, riktat till elever i högstadiet. I samband med detta erbjuds skolor temapass à 90–120 minuter. Projektet kommer att resultera i en lärarhandledning med färdiga övningar och tips på hur man kan jobba vidare.

Hur går det till?
Under temapasset får eleverna gruppvis agera en JA-sida eller en NEJ-sida, som båda kommer att få samma fakta om ett visst ämne.

De får inledningsvis i uppdrag att använda fakta så att det gynnar deras åsikt. Därefter kommer en annan elevgrupp göra en oberoende granskning av sättet de olika sidorna presenterar fakta på.

Syftet är att visa att det går att använda statistik på olika sätt för att föra fram en åsikt samt att det är viktigt att alltid granska information.

Är er skola intresserad av ett temapass?
Kontakta: Jonas Franzén,
GR Pedagogiskt Centrum
Tel. 031-335 50 31
E-post: jonas.franzen@grkom.se


Senast uppdaterad: 2018-02-21 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund