Så engagerar sig GR i fokusåret 2019: Kunskap och upplysning

Att Göteborg firar 400 år 2021 har säkert inte undkommit många göteborgare. Ambitionen inför 400-årsjubileet är att hela staden skall engageras i firandet och vägen fram till 2021 lyfts som lika viktigt som själva jubileumsåret. Varje år har ett fokus – 2019 är det utbildning, forskning och kompetensförsörjning som sätts i centrum.

Skol- och utbildningsförvaltningarna inom Göteborgs Stad (förskoleförvaltningen, grundskoleförvaltningen, utbildningsförvaltningen och arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen) vill genom jubileumssatsningen öka samverkan mellan förvaltningarna, i syfte att bidra till kvaliteten i det livslånga lärandet.

Aktiviteter med stöd av Göteborgsregionen (GR)

Genom denna unika samverkan mellan de fyra förvaltningarna sker arbetet i olika steg. Under 2019 kommer ett antal gemensamma aktiviteter äga rum i syfte att sätta kunskap och upplysning i fokus, men även för att skapa en gemensam målbild för arbetet fram till jubileumsåret 2021 och långt efter det.

Göteborgsregion (GR) har fått i uppdrag att projektleda förvaltningarnas insatser under fokusåret 2019, samt att ta fram en förstudie för hur arbetet ska fortlöpa under 2020 och vad det sedan ska mynna ut i under 2021.

Samtliga aktiviteter som sker under 2019 bidrar, tillsammans med kartläggningsintervjuer, till en förstudie inför det fortsatta arbetet med sikte på 2021.

Insatser under fokusåret 2019: Kunskap och upplysning

Gemensam workshop

Idag, torsdagen den 26 september, deltar nyckelpersoner från de fyra förvaltningarna i en workshop för att gemensamt ta fram en plan för jubileumsåret 2021. Birgitta Bergerlind, som är enhetschef på Göteborg & Co för upplevelseåret 2021, deltar under dagens workshop för att ge inspiration i arbetet. Därefter arbetar gruppen utifrån ett antal frågeställningar som tar avstamp i behov och mål för fortsatt arbete.

Deltagande i Gymnasiedagarna och Future Skills

Den 8-10 oktober äger Gymnasiedagarna & Future Skills rum på Svenska Mässan. I år har de fyra förvaltningarna gemensamt valt att använda sig av mötesplatsen som ett verktyg i arbetet med att stödja eleverna i deras valprocess. På så vis vill de bidra till val som inte begränsas av faktorer som kön, social- och kulturell bakgrund samt funktionsvariationer.

Mässan är också en viktig arena kopplat till den interna kompetensförsörjningen. Ett ytterligare syfte är att undersöka hur de fyra förvaltningarna på bästa sätt kan använda sig av den regionala mötesplatsen.

Uppmärksammande av barnkonventionen

2019 är det 30 år sedan FN:s generalförsamling antog barnkonventionen om barnets rättigheter. Den 1 januari 2020 blir barnkonventionen svensk lag. Detta vill de fyra förvaltningarna uppmärksamma genom en rad aktiviteter som kommer att ske ute på stadens skolor. Aktiviteterna kommer att synliggöras genom ett reportage.


Vill du veta mer om det här arbetet? Varmt välkommen att kontakta Madelene Schöldberg!

För att läsa mer om jubileumssatsningarna, besök goteborg2021.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 2019-09-26 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund