Rapport visar stora brister i sex- och samlevnadsundervisningen – GR erbjuder kompetensutveckling för skolor

Skolinspektionen har nyligen släppt sin rapport från kvalitetsgranskningen av sex- och samlevnadsundervisningen på svenska skolor. Rapporten visar bland annat att det ofta brister i rektorns styrning av undervisningen i sex och samlevnad.

Bara tre av fyra rektorer följer upp lärares kompetens i sex och samlevnad, samtidigt som lärarna själva uttrycker stora behov av kompetens i såväl sakfrågor som i arbetsmetoder. Särskilt efterfrågas kompetens för att undervisa om normer och hbtq och hur en inkluderande skolmiljö kan skapas. 

Skolinspektionen har påpekat bristande styrning på skolor inom många andra områden. Författarna påpekar att när det gäller sex och samlevnad riskerar denna brist få större konsekvenser i och med att det inte är ett eget ämne och på grund av att lärare oftast inte får någon specifik utbildning.

Inom projektet SRHR.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster arbetar Pedagogiskt Centrum för att utveckla sex- och samlevnadsundervisningen i hela Västra Götalandsregionen. I linje med de behov som Skolinspektionen pekar på erbjuder vi stöd i hur en skola kan göra sex- och samlevnadsundervisningen till hela skolans ansvar - med början i skolledningen.

Vi tar också kontinuerligt fram nya verktyg som lärare kan använda sig av. Ett av våra nyaste är Norminolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, vilket är en introduktion till hbtq och normer. Det används idag av VGR i deras hbtq-diplomering.

Känner du till en verksamhet som är i behov av stöd? Tveka då inte att kontakta oss

 

Kontaktperson på GR: Thomas Lidén 

Senast uppdaterad: 2018-02-27 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund