Kompetensutveckling kring entreprenörskap i skolan

Västsvenska Gymnasiet och Aniaragymnasiet har i samverkan med Göteborgsregionen blivit beviljade medel ifrån Skolverket för att bedriva kompetensutveckling för skolans personal under våren 2019.

Fokus för vårens arbete är hur samverkan mellan skola och arbetsliv och entreprenöriellt lärande på ett naturligt sätt kan integreras i undervisningen.

Baseras på forskning

Kompetensutvecklingsinsatsen bygger på forskning och god beprövad erfarenhet och har som syfte att bidra till att öka lärarnas entreprenöriella verktygslåda och förhållningssätt.

Utbildningsinsatsen ämnar mer långsiktigt att bidra till ett ökat engagemang och en känsla av sammanhang för eleverna.

Är ni intresserade av att arbeta mer med entreprenörskap på er skola samt att få mer kunskap kring hur ni kan arbeta med elevernas entreprenöriella förmågor?

Ta del av vårt arbete här eller hör av er till Emma Theiland-Nilsson

Senast uppdaterad: 2019-01-23 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund