Hållbar samhällsplanering i klassrummet

Vilka tankar har dagens unga om framtidens transporter? Den 12e april 2019 bjöd nätverket LärSUD in till en träff för att följa en niondeklass i en workshop där de agerade samhällsplanerare för hållbart resande i regionen.

Docent Marie Thynell, Göteborgs universitet, inledde dagens workshop

Workshopen baserades på ett pedagogiskt material ”Västsverige växer” framtaget av Göteborgsregionen (GR) avdelning utbildning, vilket kopplar an till LGR 11 och GY11 (SO- och NO-ämnena, svenska och matematik).

Deltagande klass var 9C från Montessoriskolan Elysseum tillsammans med lärare Karin Wikström.

Behöver vi verkligen ta bilen i framtiden?

Docent Marie Thynell, Göteborgs universitet, inledde passet med att prata om olika aspekter av hållbart resande. Vad är hållbara transporter? Vad ser vi för trender globalt?

Den fysiska kroppen är en förutsättning för social rörlighet och det moderna livet förutsätter rörlighet. Utglesade städer med bilen i fokus har blivit standard i många städer.

  • –El smutsar inte ner, man pratar om det som en lösning, men man pratar inte om problematiken kring batterierna, säger en elev.

Marie Thynell håller med och påpekar att ett byte från olja till el inte löser alla problem, och varifrån ska elen komma? Marie fortsätter med att berätta om komplexiteten i frågorna och informerar om att FN:s Globala mål för hållbar utveckling inte har ett eget mål för transporter, utan dessa frågor kommer in under flera mål.

Transportplanering handlar om framtiden

Dagens modell för transporter, där alla ska ha en egen bil, ifrågasätts alltmer och nu trycker man mycket på så kallade ”aktiva transportsätt”, dvs att cykla eller gå. Det är både hälsosamt och billigt, men det måste finnas förutsättningar för det och det måste gå att göra på ett tryggt och säkert sätt.

Marie avslutar med att poängtera hur svårt det är att hantera framtidsfrågor, eleverna idag vet inte hur de kommer tänka när de är 35.

Som exempel nämner hon att antalet personkilometer/dag har ökat enormt och man kunde inte förutse hur mycket grupper som småbarn och äldre skulle resa idag. Det svåra gällande transportplanering är att det kräver ett långt perspektiv eftersom transportsystem är oerhört kostsamma och ofta finns kvar i 50–100 år.

Dagens workshop

I själva workshopen fick eleverna leva sig in i karaktärer som bor på olika platser i regionen.

I den första delen fick de utifrån givna förutsättningar analysera resandet ur några olika aspekter: tid, pengar och koldioxidutsläpp. I del två arbetade de fram egna lösningar för vilken infrastruktur som bör byggas och vad de vill förändra för att det ska bli optimalt för just deras karaktärer och för miljön.

Elevernas idéer handlade exempelvis om att bygga maglevtåg, en linbana som drivs med magneter, men också fler bussar, inklusive fler direktbussar, samt samåkningsapp, och hjälp av personal för människor med funktionshinder.

Vill du veta mer om elevernas tankar?

Elevernas idéer sammanställs och presenteras under senvåren för regionens politiker inom miljö och samhällsbyggnad – ett sätt för eleverna att påverka framtidens samhällsplanering.

Kika in på www.vsvskola.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för mer information och intressanta övningar att använda i klassrummet.

GR erbjuder under våren kostnadsfria workshops ute i skolklasser.
Något för din klass/skola? Kontakta Andréa Kihl för mer information!

Dagens arrangörer
Mistra Urban Futures i samarbete med Göteborgs centrum för hållbar utveckling - GMV, Universitets- och högskolerådet/Den globala skolan och Göteborgsregionen (GR) Utbildning.

Nätverket för lärande om hållbara städer och regioner (Lär-SUD) är ett nätverk av lärare, pedagoger och akademiker som är intresserade av forskning om och fortbildning inom hållbar stadsutveckling. Syftet är bland annat att bidra till tätare kontakter mellan lärare, pedagoger och forskare och att bidra till stärkt forskning och undervisning om hållbar stadsutveckling.

Text: Rebecka Hallén Jorquera, Göteborgs centrum för hållbar utveckling - GMV

Senast uppdaterad: 2019-04-16 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund