Göteborgsregionens kompetensråd inom besöksnäringen

Idag sker årets första träff för deltagarna i Göteborgsregionens kompetensråd inom besöksnäringen. Temat för mötet är att genom en workshop gemensamt ta fram 2019 års prioriterade områden.

Vilka ämnen ser deltagarna som viktiga att ta upp och hur kan vi genom samverkan bidra till kompetensförsörjningen i branschen på kort och lång sikt? Utifrån det som kommer upp under dagens workshop kommer ett årshjul över 2019 års arbete att skapas.

Dagens värd är Garveriet i Floda och vid mötets slut ges deltagarna möjlighet till en guidad tur i verksamheten. Göteborgsregionens kompetensråd inom besöksnäringen träffas igen fredagen den 26/4.

Läs mer om Göteborgsregionens kompetensråd här.


Kontaktperson på GR:
Emma Theiland Nilsson emma.theiland-nilsson@goteborgsregionen.se

Senast uppdaterad: 2019-01-28 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund