Framtidsval.se ska göra det enklare att ta fram en huvudmannaplan för studie- och yrkesvägledning

Nyligen lanserade Göteborgsregionen (GR) Framtidsval.se, som är en digital guide i framtagandet av en huvudmannaplan för studie- och yrkesvägledning. Jag har träffat Emma Theiland Nilsson, ansvarig projektledare, för att ta reda på mer om guiden.

När jag går in på framtidsval.se är det svårt att undgå i vilket syfte webbplatsen finns.

”Har du fått i uppdrag att ta fram en huvudmannaplan för studie- och yrkesvägledning?” hamnar direkt i blickfånget, följt av ”På framtidsval.se vägleder vi dig genom alla steg i att ta fram en huvudmannaplan – från uppstart till implementering och uppföljning.”

Men vad är en huvudmannaplan för studie- och yrkesvägledning egentligen Emma? Och varför behövs det en sådan?

–En huvudmannaplan är ett sätt för huvudman att konkretisera de nationella målen för studie- och yrkesvägledning. I en huvudmannaplan framgår tydligt ansvar och aktiviteter kopplat till elevernas behov av studie- och yrkesvägledningen. Den blir ett viktigt verktyg i att skapa likvärdighet, så att alla elever får det stöd de behöver.

På så vis går det att skapa en progression för studie- och yrkesvägledningen från förskolan till vuxenutbildningen. Genom huvudmannaplanen blir det också enklare att följa upp de insatser som görs – det är viktigt att planen blir ett stöd för samtliga yrkeskategorier inom skolan.

Den kan också bli ett bra stöd för arbetslivet, genom planen kan de veta vad som ska ske hos kommunens olika skolklasser och har då lättare att kunna bidra vid olika aktiviteter.

Och på Framtidsval.se kan den som ska ta fram en huvudmannaplan få vägledning?

–Precis! Här har vi sammanställt en guide i fyra steg som ger information och tips kring de olika delarna i framtagandet och implementeringen av en huvudmannaplan; kartläggning, framtagande, implementering och systematiskt kvalitetsarbete.

Även om vi i guiden har valt att kalla de här fyra delarna för just steg skulle jag nog säga att de ofta pågår parallellt i utvecklingsarbetet och att det därför är bättre att ta del av samtliga steg redan vid starten av utvecklingsarbetet.

Tanken är att Framtidsval.se ska fungera som ett stöd för den som projektleder framtagandet av en plan, men även att alla som på något vis berörs av planen ska kunna lära sig mer.

Varför har just GR tagit fram en digital guide för framtagandet av huvudmannaplanen?

–Guiden har tagits fram som en del i det ESF-finansierade projektet GR Samsyv – allas ansvar. Projektet syftade till att utveckla arbetet med studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar och avslutades i augusti i år. Samtliga delar utgår från erfarenheter från projektet.

Berätta mer om GR Samsyv!

–GR Samsyv – allas ansvar pågick mellan den 1 september 2017 och den 31 augusti 2019, med finansiering från Europeiska socialfonden (ESF). I projektet deltog tre pilotkommuner, Härryda, Stenungsund och Partille. Inom projektet utformade respektive kommun en kommunal plan för studie- och yrkesvägledning som sedan implementerades.

Ett nomrkritiskt förhållningssätt präglade alla delar av projektet, och därför innehåller även framtidsval.se en extra del som behandlar det normkritiska perspektivet.Skribent: Frida Rudebo

Senast uppdaterad: 2019-09-06 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund