Dialogkonferens: Vilka kompetenser behövs för framtidens jobb?

Vad innebär digitalisering och automatisering på framtidens arbetsmarknad? Och hur ska vi gå till väga för att rusta eleverna med den digitala kompetens som efterfrågas i framtiden?

Digital teknik beräknas kunna ersätta 53 % av dagens anställda under de kommande två decennierna. Detta enligt rapporten ”Vartannat jobb automatiseras inom 20 år” som tagits fram av Stiftelsen för strategisk forskning.

Idag är målet för den nationella digitaliseringsstrategin att svensk skola ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter för att främja kunskapsutveckling, likvärdighet och ge unga en hög digital kompetens.

Välkommen till en dialogkonferens kring just de här frågorna. Få konkreta tips för skolans arbete med digitalisering och lyssna till branschens röster om vilka framtidsjobb som uppstår ur digitaliseringen. Inspireras också av Sándor Albrecht, forskningschef vid Ericsson, som kommer att prata om hur vi förbereder eleverna inför en digitaliserad framtid.

Genom rundabordssamtal får du möjlighet att samtala med annan skolpersonal och med branschrepresentanter.

Tid och plats: Den 22 mars kl. 9–16, Lindholmen Science Park, Göteborg

Anmälan: Senast den 12 mars via anmälningssidanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Målgrupp: Lärare, rektorer och studie- och yrkesvägledare inom grund- och gymnasieskolan
(vid fullt evenemang kommer denna målgrupp att prioriteras)

Arrangörer: GR Skola Arbetsliv i samarbete med Näringslivsarenan,
ett forum för branscher och företag som samarbetar kring skola-arbetslivsfrågor.


Kontaktperson på GR:
Johanna Redelius

Senast uppdaterad: 2018-02-26 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund