Tips på samverkan mellan skola och arbetsliv som kan bidra till ökad motivation i skolan

I en konferenslokal vid Lindholmen Science Park samlade nyligen Näringslivsarenan och Göteborgsregionen (GR) ett 60-tal pedagoger, studie- och yrkesvägledare och skolledare på den årliga Dialogkonferensen. Under en heldag diskuterade skola och arbetsliv tillsammans hur en starkare koppling till arbetslivet kan bidra till en ökad motivation i skolan.

Representanter från Näringslivsarenan diskuterar lärdomar från Dialogkonferensen

Valet av lokal var ingen slump. Lindholmen Science Park är en knutpunkt för det växande Göteborg. Här finns flera innovativa företag och branscher med siktet inställt på framtiden, med ett stort framtida behov av nya medarbetare.

Just behovet på arbetsmarknaden och olika verktyg som skolan kan använda sig av för att öka elevernas kunskap om arbetsmarknaden var en viktig del av dagens program och något som Näringslivsarenan, ett forum för företag och branscher som samarbetar kring frågor som rör skola och arbetsliv, fokuserade på.

–Varje tjej och kille kommer behövas i utvecklingen, berättade Pontus Berger från Volvo Cars och fick medhåll från de andra.

Dessutom presenterades aktuell forskning kring fullföljda studier och hur samverkan skola-arbetsliv kan vara ett verktyg i arbetet med att få fler elever att fullfölja studierna.

Konferensdeltagarna fick också gå på studiebesök hos några av företagen på Lindholmen Science Park och dagen avslutades med rundabordssamtal med elever från Jättestensskolan i Göteborg, för att höra direkt från eleverna vad som motiverar dem i skolan.

Vad säger forskningen om vad som motiverar unga?

Anna Liljeström, som har forskat i pedagogisk psykologi och har arbetat i projekt för att motverka studieavbrott, inledde dagen. Hon berättade bland annat att nästan alla påbörjar gymnasiestudier, men att inte alla når examen. Ett studieavbrott/skolmisslyckande är en process och resultatet av många samverkande faktorer, såsom arbetsmarknad, skolfaktorer, läroplaner & kursplaner, individuella faktorer, strukturer och familjefaktorer.

Det gäller att fokusera på de faktorer som går att påverka och tidiga insatser är mest verksamma. Lärdomar från tidigare projekt för att få fler unga att stanna kvar/fullfölja studierna är bland annat att det är viktigt med:

  • Kurser i arbetslivsorientering/praktik/gymnasieämnen
  • Studiebesök och förberedelser inför praktik
  • En ökning av kontaktytor mellan unga och lokala arbetsgivare, exempelvis genom näringslivsdagar.

Näringslivsarenan tipsar

I Göteborgsregionen görs flera satsningar, stora som små, för att öka kunskapen om arbetslivet och för att skapa fler kontaktytor. Bland annat anordnar företagen i Näringslivsarenan studiebesök (här kan du se inbjudan till förra höstens studiebesöklänk till annan webbplats), de åker ut till skolor för att berätta mer om sina branscher och satsar på prao, praktik och sommarjobb.

Under konferensen informerade Näringslivsarenan både om olika branscher och gav flera tips på hemsidor och projekt som skolor kan använda sig av för att öka elevernas arbetsmarknadskunskap.

Något som tydligt framgick är det stora utbud av yrkesmöjligheter och karriärvägar som finns. Digitaliseringen och ett växande Göteborg innebär ett behov av fler som kan vara med och utveckla staden och behovet av arbetskraft finns i såväl teknikbranschen, besöksnäringen, fastighetsbranschen, handeln som sjukvården.

Exempel på projekt och hemsidor för arbetsmarknadskunskap

  • Framtida transporterlänk till annan webbplats, ett kostnadsfritt projekt för årskurs 7 och 8, som ger stora möjligheter att utveckla elevernas entreprenöriella förmågor samt att arbeta över ämnesgränserna.
  • Visita hjälper elever, skolor och vårdnadshavare upptäcka yrken inom besöksnäringen genom sidan varldensjobb.selänk till annan webbplats länk till annan webbplatssom samlar material och information.
  • Framtidens Fastighetslabb länk till annan webbplatsfinns möjlighet att på ett roligt och kreativt sätt upptäcka bredden i fastighetsbranschen. I ett besök rör sig klassen genom olika stationer där ni bland annat får testa på VR och att bygga er egen stadsdel, inte helt olikt en 5-kamp på Liseberg. Varje station motsvara kursmål i olika ämnen och det finns gratis läromedel.
  • På hemsidan karriär i handeln länk till annan webbplatsfinns information om yrken, karriärvägar och utbildningar i handeln, samverkansstöd för praktik och handledarstöd, bland mycket annat.

Vad säger eleverna då?

Dagen avslutades med rundabordssamtal, där skolpersonal fick höra direkt från eleverna vad de tycker är viktigt. Bland annat framgick det då att eleverna uppskattar att få prova på och testa, blandat med information och föreläsningar, att det är viktigt att visa att det finns olika vägar in till ett yrke och även inom yrket.

Dessutom ville eleverna ha fler studiebesök, då det ger mer tyngd att få se en arbetsplats än om de kommer till skolan och pratar.

Näringslivsarenan består av:

Ericsson
Göteborg Energi
Göteborgs Hamn
Handelsrådet
Framtidens Fastighetslabb
Sveriges Byggindustrier
Visita – Svensk Besöksnäring
Volvo Cars
Volvo Group
Västra Götalandsregionen – Sahlgrenska Universitetssjukhuset


Kontaktperson på GR: Emma Theiland-Nilsson

Senast uppdaterad: 2019-09-02 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund