InVäst – ett nytt EU-projekt för att stärka sfi i Västsverige

GR har beviljats medel från Europeiska socialfonden (ESF) för att under 2016–2019 driva projektet InVäst – Integration i Västsverige. Projektets totala budget är 18 miljoner kr. Med fokus på språket som nyckel till ett aktivt deltagande i samhället är syftet att stärka kvaliteten inom sfi-verksamheter.

Projektet syftar till att stärka mottagarorganisationers kompetens i mottagandet av nyanlända. Detta för att medarbetare genom ökade kunskaper, en starkare arbetsorganisation och ett kollegialt lärande ska kunna bidra till att förbättra förutsättningarna för nyanlända att bli framgångsrika och aktiva deltagare i samhällslivet.


Tre områden

Projektet fokuserar på tre huvudområden:

Språket som nyckel till ett aktivt deltagande i samhället
Den största delen i projektet handlar om att genom kompetensutveckling och processledning stärka kvaliteten inom Västsveriges sfi-verksamheter samt bygga en digital plattform som möjliggör kompetensstärkning för medarbetare inom sfi.

Kunskapsbedömning för relevant vidareutbildning
Ett stödmaterial för bedömning av formellt och informellt förvärvade kunskaper inför placering i gymnasieskola ska tas fram inom projektet.

Nya möten - bemötande och förhållningssätt.
Mötesplatser där medarbetare inom alla mottagarorganisationer som möter nyanlända kan träffas och få kompetensutveckling inom interkulturell kompetens ska erbjudas.

Projektet bygger på den kartläggning av sfi-verksamheter som genomfördes inom ramen för projektet GRINT (www.grint.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster). InVäst kommer att pågå under tre år med start i september 2016. GR är projektägare och två delregioner inom Västra Götalandsregionen, Skaraborg och Boråsregionen, deltar som partners. Halland representeras i projektet genom projektpartner Halmstads kommun som tar ett samlat ansvar för Hallands fem medverkande kommuner. Projektet kommer också att ha ett nära samarbete med Fyrbodals kommunalförbund, Västra Götalandsregionen (VGR), Region Halland, Länsstyrelsen och Arbetsförmedlingen (Af).

Kontaktpersoner på GR:


Senast uppdaterad: 2016-07-07 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund