Få stöd i arbetet med digitalisering i skolan

Hösten 2017 fick skolväsendet en nationell digitaliseringsstrategi, vilket innebär reviderade läroplaner från och med höstterminen 2018. GR Utbildning arbetar tillsammans med kommunerna i regionen med implementeringen och erbjuder såväl korta som mer omfattande insatser som riktar sig till lärare, rektorer och huvudmän.

Tillsammans med Kungälvs kommun arrangerades i mars en studiedag för samtliga gymnasielärare i kommunen. Fokus var elevens digitala kompetens och den reviderade läroplanen för gymnasieskolan, GY11.

Ledning och lärare deltog i föreläsningar och workshops som berörde den nationella digitaliseringsstrategin, förändringar i läroplanen och vad det konkret kan innebära för undervisningen. Dagen innehöll även aktuell forskning på området, kartläggning av behov och nuläge samt uppstart av arbetet inför höstterminen.

Vad innebär den reviderade läroplanen?
De nya skrivningarna i de reviderade läroplanerna lyfter fram fyra aspekter av digital kompetens som ska bidra till att barn och elever:

  • Förstår digitaliseringens påverkan på samhället
  • Kan använda och förstå digitala verktyg och medier
  • Har ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt
  • Kan lösa problem och omsätta idéer i handling

Önskar er skola ökade kunskaper och stärkt kompetens om digitaliseringens möjligheter att stödja skolutveckling och stärka elevernas lärande? Kontakta Niklas Svensson.


Kontaktperson på GR:  Niklas Svensson

Senast uppdaterad: 2018-04-06 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund