Du är här:


Samarbeten och samverkanspartners

I vårt arbete för att motverka studieavbrott är samverkan med andra aktörer viktigt för att vi ska nå ut till våra målgrupper och säkerställa innehållet i våra insatser.

Samarbete med Skolverket
Under 2017 samverkar Göteborgsregionen (GR) med Skolverket inom ramen för Skolverkets uppdrag att genomföra verksamhetsnära insatser riktade direkt till huvudmän och gymnasieskolor för att förebygga avhopp från gymnasieskolan.

Samarbetet med Skolverket ger oss möjlighet till ökad spridning av kunskap och erfarenheter och det möjliggör även utvecklingssatsningar på gymnasieskolor i Göteborgsregionen.

Samarbete med SKL
Genom Plug In samverkar GR Utbildning med SKL (Sveriges kommuner och landsting) på en nationell nivå. GRs uppdrag i Plug In har varit tvådelat – dels har GR projektlett insatser i Göteborgsregionen och dels har GR utvecklat PlugInnovation, som både är en digital kunskapsbank och en projektstödjande verksamhet som samlar och sprider kunskap om studieavbrott.

Nyheter om ämnet

Kontaktperson på GR: Marie Egerstad


Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund