Du är här:

Under våren 2019 erbjuder vi temapass för elever i spelet Future happiness challenge

Klicka här för att läsa mer!

Miljö och hållbar utveckling


Vi behöver rusta våra ungdomar med förmågor, kunskaper och kompetenser i hur man identifierar hållbarhetsutmaningar och hur man kan hitta smarta och kreativa lösningar.

GR Utbildning arbetar med att stötta skolor i projekt kring lärande för hållbar utveckling. Allt ifrån utveckling av metodmaterial och kortare temapass till längre processtöd.

Miljöpraktik

Temapraktik med processtöd

Västsverige växer

Lärarhandledning om hållbart samhällsbyggande

Future Happiness Challenge

Ett digitalt spel om lycka och klimatpåverkan

GR Speldatabas

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund