Yrk In ska stärka yrkesprogrammen

Yrk In är ett ESF-projekt som i Göteborgsregionen ska bredda rekryteringsbasen till yrkesprogrammen, genom att stärka kopplingen mellan introduktionsprogrammen och gymnasieskolans yrkesprogram.

Om Yrk In
Trots att behovet av yrkesutbildade växer i Sverige har andelen elever som söker yrkesprogram varit sjunkande under många år. Samtidigt finns grupper av unga som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden och som behöver bättre möjligheter att slutföra ett nationellt yrkesprogram på gymnasiet.

SKL har beviljats ESF-medel för projektet Yrk In, som ska förstärka yrkesprogrammen med erfarenheterna från Plug In-projektet som bas. Göteborgsregionen är en av fyra regioner som deltar i projektet.

Yrk In GR
Målet för Yrk In GR är på organisationsnivå att i högre grad tillgängliggöra utbildningsorganisationen för alla elever, samt att öka kopplingen mellan introduktionsprogrammen och yrkesprogrammen. Målet på individnivå är att ungdomar som deltar i projektet upplever att de har fått det stöd de behöver för att bli behöriga att söka nationella program, att ta sin yrkesexamen eller att öka sin anställningsbarhet.

I GR kommer Yrk In att rikta in sig på en utveckling av introduktionsprogrammen IM Yrk, IA och SPRINT genom en ökad koppling till yrkesprogrammen. Fokus ligger på en ökande grad av autentiskt lärande och koppling till arbetslivet i syfte att stärka elevernas motivation och studiernas koppling till framtida mål och arbetsliv.

Lokala delprojekt
Skolor och kommuners medverkan i projektet sker i form av ettåriga delprojekt som genomförs i den egna verksamheten. Dessa lokala delprojekt utformas med utgångspunkt i Yrk Ins övergripande mål och syfte samt utifrån varje skolas lokala förutsättningar. Skolan tillsätter en delprojektledare vars tjänst delvis finansieras av projektet.

Nedan kan du läsa mer om respektive delprojekt:

Läs mer om hur arbetet i Yrk In fungerar här

Nyheter om projektet

Kontaktperson på GR: John Nelander


ESF-logotyp

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund