Så fungerar arbetet i Plug Innan

Plug Innans delprojekt ska rikta insatser till elever i årskurs 5-9 som befinner sig i riskzon att inte bli behöriga till gymnasiet.

Deltagande skolor startar upp lokala delprojekt, utifrån en nulägesanalys av elevernas behov och skolans förutsättningar. Delprojekten genomförs med stöd och processledning från Göteborgsregionen. Under projektets gång genomförs även en rad projektgemensamma aktiviteter som ger möjlighet till samverkan mellan skolor och kommuner. Du kan läsa mer om projektets innehåll och struktur här:

Vetenskaplig förankring
Plug Innan utgår från de vetenskapligt förankrade framgångsfaktorer som tagits fram inom ramen för projektet Plug In. Dessa framgångsfaktorer har identifierats genom djupstudier och innefattar följande:

  1. Individcentrerat arbetssätt
  2. Bemötande
  3. Flexibilitet
  4. Koll och uppföljning
  5. Samverkan

Du kan läsa mer om Plug In-projektet här:

Om du är intresserad av forskningen som ligger till grund för Plug Innan kan du läsa mer i våra forskningsammanställningar:


Kontaktperson på GR: Sofia Reimer


Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund