InVux

Projektet InVux arbetar för att unga som är i riskzon för utanförskap ska stärka sin ställning på arbetsmarknaden och i samhället.

Ungdomsarbetslösheten är idag generellt låg i Sverige och i Göteborgsregionen. Trots det finns vissa grupper av unga som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Det handlar bland annat om personer som saknar gymnasieexamen eller som är nyanlända i Sverige.

För att hjälpa dessa grupper krävs att samhällets aktörer samverkar för att ta bort strukturella hinder som ligger mellan individen och vägarna som leder framåt, till jobb, vidare studier och etablering i samhället.

Projektet InVux möjliggör för sex kommuner i Göteborgsregionen att arbeta direkt med personer i åldrarna 15-24 som befinner sig långt från arbetsmarknaden. Inom projektet kommer de medverkande kommunerna även att arbeta långsiktigt för att hitta nya samverkansstrukturer.

Kommunerna deltar i Invux genom lokala delprojekt där en kartläggning av förutsättningar och behov ligger till grund för arbetet. Det kan handla om att ta fram individuella stödinsatser och anpassningar eller att identifiera och åtgärda tvärsektoriella utmaningar och systemfel. Målet är att de unga som deltar i projektet ska stärka sin ställning på arbetsmarknaden och i samhället.

Europeiska socialfonden

InVux pågår mellan 2019 och 2022. Projektet ägs och drivs av Göteborgsregionen och delfinansieras av ESF.

Gruppsida för samarbete inom projektet

Till höger finns en inloggningsruta för dig som har konto i projektets samarbetsgrupp. I gruppen kan medlemmarna bland annat dela filer och kommunicera med varandra.


Kontaktperson på GR: Sofia Reimer

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund