Du är här:

Göteborgsregionen minskar avfallet
Avfallsplan för tretton kommuner till 2030

Hur förblir avfallshanteringen effektiv och hållbar i
en tillväxtregion? Göteborgsregionens kommuner
har arbetat fram ett remissförslag till en ny regional avfallsplan för perioden 2021 - 2030. Den kommande planen handlar inte enbart om att hantera det upp-komna avfallet. Det finns även mål och åtgärder
för att förebygga uppkomsten av avfall.

Regional avfallsplan – för hela kommunen

Alla kommuner i Göteborgsregionen (GR) tar fram en ny gemensam regional avfallsplan, Göteborgregionen minskar avfallet – avfallsplan för tretton kommuner till 2030. Avfallsplanen tar vid efter den nuvarande planen A2020. Målen och åtgärderna i avfallsplanen är utgångspunkten till hur kommunerna inom GR arbetar med avfallsfrågor.

Enligt reviderade föreskrifterlänk till annan webbplats från Naturvårdsverket ska avfallsplanen innehålla mål och åtgärder inom fler områden än tidigare. De nya områdena är förebyggande av avfall, avfall i fysisk planering och nedskräpning. Begreppet hushållsavfall har ersatts av begreppet avfall som kommunen ansvarar för, vilket tydliggör att kommunen ansvarar för både hushållsavfall och avfall som uppkommer i kommunens egna verksamheter.

Den nya avfallsplanen ska också ta hänsyn till globala, nationella och regionala överenskommelser som FN:s globala mål för hållbar utvecklinglänk till annan webbplats, Sveriges miljömållänk till annan webbplats, Naturvårdsverkets föreskrifterlänk till annan webbplats och Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om.länk till annan webbplats

Göteborgsregionen minskar avfallet på remiss

Från och med maj 2019 till och med oktober 2019 är avfallsplaneförslaget ut på remiss. Läs remissförslaget härPDF. Avfallsplanen Göteborgsregionen minskar avfallet innehåller mål för hur avfallet ska förebyggas och hanteras samt mål kring nedskräpning.

Avfallsplanen berör följande områden:

  • Förebyggande av avfall
  • Återanvändning
  • Återvinning
  • Avfallet i fysik planering
  • Användarfokus
  • Nedskräpning

Om projektet

Solnedgång Bohuslän

En avfallsplan är ett styrdokument som innehåller mål och förslag till åtgärder för hur avfall ska tas om hand och förebyggas. GR har samordnat de tretton medlemskommunernas avfallsplaner sedan 2011 i den gemensamma avfallsplanen A2020 Avfallsplan för Göteborgsregionenlänk till annan webbplats. Avfallsplanen har antagits, tillsammans med en lokal bilaga i samtliga kommuner och utgör renhållningsordningen tillsammans med kommunens renhållningsföreskrifter.GR leder projektet och processen för framtagandet av förslag till ny avfallsplan har bedrivits genom arbetsgrupper. I arbetsgrupperna finns GR-kommunerna, berörda verksamhetsområden och sakkunniga representerade.

Den nuvarande planen gäller till 2020, vilket är anledningen till att den nya planen (Göteborgsregionen minskar avfallet) tas fram.

Läs mer

Senast uppdaterad: 2019-08-13 

Logga in i gruppsida för
Avfallsplan 2030


Göteborgsregionen minskar avfallet remissförslag

Remissversion framsida Göteborgsregionen minskar avfallet

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få senaste nytt om Göteborgsregionen minskar avfallet direkt i din e-post.

Läs tidigare nyhetsbrev

Kontakt

Hanna Hellström
Projektledare
031-335 53 38

Elin Svensson
Bitr. projektledare
031 - 335 51 46

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund