GR Samsyv – allas ansvar

ESF-projektet GR Samsyv ska utveckla arbetet med studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar i Göteborgsregionen. Pilotkommuner är Härryda, Stenungsund och Partille.

Med fokus på att utveckla arbetet med studie- och yrkesvägledning är målet en ökad samverkan och förstärkt koppling mellan utbildning, arbetsliv och arbetsförlagt lärande. Projektet ska utveckla modeller, metoder och strukturer som bidrar till att studie- och yrkesvägledningen blir hela skolans ansvar samt tydliggöra hur hela kommunen samt lokalsamhällets arbetsliv kan arbeta tillsammans för att bidra till den strategiska kompetensförsörjningen.

I arbetet är ett särskilt fokus att kontinuerligt beakta hur faktorer som kön, funktionsnedsättning och etnicitet påverkar individers valmöjligheter. 

De deltagande pilotkommunerna Härryda, Stenungsund och Partille ska rustas för att utveckla studie- och yrkesvägledningen som hela skolans ansvar. Detta utifrån lokala behov och med hjälp av beprövade modeller och metoder.

Projektet pågår från 31 mars 2017 till den 30 mars 2019.


Nyheter om projektet

2018-05-30 Erfarenhetsutbyte mellan ESF-projekt inom studie- och yrkesvägledninglänk till annan webbplats

2017-06-28 Nya EU-projektet GR SAMSYV syftar till att göra studie- och yrkesvägledning till hela skolans ansvarlänk till annan webbplats


Kontaktperson på GR:
Johanna Redelius

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund