College Väst har fokuserat på stärkt samverkan i regionen

College Väst har under sitt första år fokuserat på arbetet kring stärkt samverkan och jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering inom regionens arbete med college. Detta genom ett flertal aktiviteter och seminarier. Läs mer här.

Pågående EU-projekt

GR driver och medverkar i flera regionala, nationella och internationella EU-projekt som rör utbildning, arbetsmarknad,
sociala frågor och samhällsplanering. Här finns sidor med information om samtliga projekt.

Samhällsplanering

Motverka utanförskap

Omsorg och hälsa

Skolutveckling

Strategisk kompetensförsörjning

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund