Skolambassadörer för EU

Skolambassadörer för EU är en av de lyckade utbildningssatsningar för lärare som lyftes upp i SOU 2016:10 EU på hemmaplan, en satsning för att stärka EU-kunskapen för lärare. GR Utbildning har medverkat i utvecklingen och i genomförandet av utbildningen sedan starten 2009. 


Ny satsning 2017
Under 2017 har kopplingen stärkts mellan skolledare och lärare som är utsedda till satsningen ”Skolambassadörer för EU”. Bakom utbildningen står Universitets- och högskolerådet (UHR), EU-kommissionen, Europaparlamentet och Regeringskansliet.

Genom satsningen skapas även förutsättningar för att arbetet ska vara en del av skolans långsiktiga systematiska kvalitetsarbete med utgångspunkt i skolans styrdokument.

Kontaktperson: Christel Bäckström

Senast uppdaterad: 2019-12-13 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund