Du är här:

Vård- och stödsamordning inom missbruks- och beroendeområdet

Partille kommun har under flera år systematiskt arbetat för att implementera arbetsmodellen Vård- och stödsamordning. Arbetet syftar till att samordna vård- och stödinsatser för personer som har ett missbruk och psykisk ohälsa. 

Personer med sådan samsjuklighet har ett komplext vårdbehov som kräver samverkan mellan professioner. GR, FoU i Väst, har i uppdrag att undersöka och beskriva vad som är utmärkande för den här vård- och stödsamordningen för samsjukliga i Partille kommun. Även resultaten av samordningen, för personalen och för Partille kommun, undersöks.

Senast uppdaterad: 2018-12-04 

Kontaktperson på Göteborgsregionen

Jenny Rangmar

Jenny Rangmar
031-335 51 75

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund