Utvärdering av F100

Göteborgsregionen, FoU i Väst har fått i uppdrag att utvärdera F100. F100 är ett åtagande från fastighetsägare att via Fastighetskontoret i Göteborgs Stad tillsammans erbjuda lägenheter till personer med funktionsnedsättningar som också har behov av boendestöd eller andra insatser så som hemtjänst och personlig assistans. F100 är förtur till lägenhet inom ordinarie bostadsbestånd som upplåts med kommunalt kontrakt. Målsättningen är att individen ska kunna ta över förstahandskontraktet efter 18 månader.

Resultatet av utvärderingen kommer presenteras i en rapport i början av 2019.


Senast uppdaterad: 2018-09-11 

Kontaktperson på Göteborgsregionen

Theresa Larsen
031-335 51 99

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund