Tidiga insatser för barn, unga och deras föräldrar i Lerums kommun

Lerums kommun ser över hur främjande och förebyggande insatser till barn, unga och föräldrar ska se ut i framtiden. Som ett led i detta fick Göteborgsregionen, FoU i Väst i uppdrag att utvärdera familjecentralen i Gråbo. Utvärderingen skulle bland annat belysa hur den befintliga familjecentralen i Gråbo når ut, hur familjecentralen och andra aktörer i Lerum samverkar och hur arbetsgången ser ut när man upptäcker att en familj behöver stöd.

Andra frågor som studien berör är vilket stöd som skola, elevhälsovård, socialtjänst, fritid samt barn- och ungdomsmottagning erbjuder. Hur uppfattar man att det fungerar? Vilka samordningsrutiner finns kring barn och ungdomar som behöver stöd?


Ladda ner

Senast uppdaterad: 2020-02-19 

Kontaktperson på Göteborgsregionen

Yvonne Witzöe

031-335 51 91

Kontaktperson i Lerum

Ingela Andersson
Verksamhetschef
Sektor Lärande

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund