Välkommen till Mötesplats IFO 2020!

Göteborg den 20 november

Vi kan nu avslöja vilka årets två storföreläsningar blir:

  • Om förståelse av missbruksproblematik i ett familje- och generationsperspektiv
    Frid Anny Hansen, psykolog, specialist i klinisk psykologi
  • Medelmåttan från Hisingen
    Niklas Andersson, komiker

Fullständigt program kommer efter sommaren.

Välkommen till din regionala Mötesplats den
20 november på Radison Blu Scandinavia i Göteborg!


Planeringsgruppen för
Mötesplats IFO 2020

Om Mötesplats IFO

Denna dag är en arena för anställda inom individ- och familjeomsorgen i GR:s 13 medlemskommuner. Dagen syftar till att dela med sig av kunskap och erfarenheter, att inspirera till nytt tänkande och nya perspektiv samt att stärka yrkesrollen.

I år är det artonde gången Göteborgsregionen arrangerar Mötesplats IFO. Konceptet är sig likt men innehållet har förändrats utifrån vad du och dina kollegor bidragit med.

 

 

Dokumentation från Mötesplats IFO 2019

 Dokumentation från tidigare år

Senast uppdaterad: 2020-05-25 

Kontaktpersoner på Göteborgsregionen

Nicholas Singleton
031-335 50 81

Susanne Vannerberg
031-335 51 31

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund