MISSBRUK OCH BEROENDE

Här hittar du aktuell information och länktips inom området Missbruk och beroende.

Göteborgsregionens arbete

Göteborgsregionen (GR) arbetar med omvärldsbevakning, samverkan och kunskapsspridning inom området. Syftet är att stödja medlemskommunernas arbete kring tidiga, förebyggande strategier men också kring insatser och interventioner för personer med missbruk/beroende och samsjuklighet. För området finns utarbetade riktlinjer och överenskommelser på nationell och regional nivå.

GR erbjuder kontinuerligt utbildningar inom missbruks-/beroendeområdet.

 1. Kurser och konferenseröppnas i nytt fönster

 

Samverkan

Konferensdokumentation

Intressanta rapporter

 • "Varför kommer de tillbaka?"länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Rapport från ett projekt om missbruks-/beroendevård. FoU Södertörn, ”Varför kommer de tillbaka?”, författare Åsa Bringelöv.
 • SBU-rapporter inom socialtjänstens område
  Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) utför oberoende utvärderingar av metoder och insatser inom hälso- och sjukvård och granskar kunskapsläget för metoder och insatser inom socialtjänst, inklusive funktionshinderområdet. Nyligen publicerades en rapport om insatser för bättre hälsa hos familjehemsplacerade barnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Senast uppdaterad: 2020-01-17 

 

 


 

Nyttiga länkar om missbruk och beroende:

 1. Kunskapsguiden.se - om missbruk och beroende
  länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 2. Nationell ANDT strategi 2016-2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 3. Överenskommelse om samarbete mellan VGR och kommunerna i Västa Götalandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk. 

 4. Länsstyrelsen Västra Götalandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – ANDTS, riskbruk, missbruk och beroende

 5. CERAlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende


Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund