FUNKTIONSHINDEROMRÅDET

Här hittar du aktuell information och länktips inom funktionshinderområdet.

Göteborgsregionens arbete

Göteborgsregionen (GR) arbetar med omvärldsbevakning, samverkan och kunskapsspridning inom området. Syftet är att främja utvecklingen av en kunskapsbaserad- /evidensbaserad socialtjänst (EBP). GR stödjer medlemskommunernas arbete kring insatser och arbetsmetoder vilka syftar till att skapa delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning.

Funktionshinderchefsnätverket på GR lyfter fram följande aktuella områden 2017:

 • Personalförsörjning
 • Kompetensutveckling
 • Mötesplats Funktionshinder 10 – 11 oktober 2017
 • Välfärdsteknologi
 • Utveckling av integrerade samarbetsmodeller
 • Uppföljning av tidigare titelarbete

 

 

Samverkan

Som en del i arbetet deltar GR/FoU i Väst i olika samverkanssammanhang, till exempelvis:

Nationella nätverket för funktionshinderfrågor
Nätverket startade som ett EBP/FH nätverk i samband med den nationella satsningen på utveckling av Evidensbaserad praktik inom funktionshinderområdet 2013-2015. Från 2017 utgör nätverket ett av SKL:s nationella nätverk.

Nationella kompetensrådet inom funktionshinderområdet (NKR) – vilket sorterar under nationella Vård och omsorgscollege. 

HafV - Funktionshinderforskning i Väst.

Parenting Young Children (PYC).
GR är en fyra FoU miljöer i Sverige som tillsammans erbjuder utbildningar i det hembaserade föräldrastödsprogrammet PYC.

Programmet syftar till att stödja inlärning och utveckling av föräldraskapsförmågan hos personer med kognitiva svårigheter. Initialt utvecklades och anpassades programmet till föräldrar med intellektuella funktionshinder. Men modellen har även visat sig vara betydelsefull för andra målgrupper där det finns behov av ett konkret, individuellt och hembaserat föräldraskapsstöd, vilket stärker förälderns samspel med och omvårdnad om sitt barn.

 

Senast uppdaterad: 2019-09-13 

Aktuellt

 • Assistansersättningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – Nytt från regeringen
 • DMO – Delaktighetsmodellen
 • AllAgeHub – Välfärdsteknik och tillgängliga boendemiljöer
 • IBIClänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – Individens behov i Centrum
 • FUNCA.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – Flera kommuner inom GR området har anmält deltagare till administatörsutbildning för att kunna arbeta med verktyget FUNCA. Utbildningen hålls i Göteborg 17-18 maj 2017.
 • Ny Regional Medicinsk Riktlinjer (RMR) inom VGRlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Ansvarsfördelning för medicinskt omhändertagande av vuxna med medfödd funktionsnedsättning (dnr HS 2017-00053).
 • Webbintroduktion för funktionshindersomsorgenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är ett komplement till yrkesintroduktionen för baspersonal inom funktionshinderområdet. Webbintroduktionen är framtagen av Socialstyrelsen.


Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund