Delaktighetsmodellen

Delaktighetsmodellen ska underlätta en jämlik dialog mellan brukare och personal. Genom samtal i grupper ökar brukarens möjlighet till delaktighet och inflytande över sin vardagssituation.

Gruppsamtalen följer en viss ordning, en delaktighetsslinga, som leds av två särskilt utbildade vägledare. De lotsar brukare och personal med dialogens hjälp och uppmuntrar gruppdeltagarna att formulera frågor, så kallade stafettfrågor, till den andra gruppen. Vägledarna ska komma utifrån och inte själva jobba med de som deltar i slingan.


Utbildning i delaktighetsmodellen

Inom ramen för satsningen Evidensbaserad praktik har Göteborgsregionen (GR) 2015-2016 utbildat drygt 30 vägledare från 5 av GR:s medlemskommuner och erbjudit nätverksträffar.

Vägledarna i GR-kommunerna kommer från verksamheter som daglig verksamhet, boende, boendestöd med mera och delaktighetsslingorna har tagit upp frågor om självbestämmande, gemensamma utrymmen och gemensamma aktiviteter etc. Stafettfrågorna mellan brukare och personal har bland annat handlat om att få vara med och anställa personal, att knacka på dörren innan man kommer in, biobesök och andra aktiviteter.

Nästa vägledarutbildning på GR startar den 11 januari 2018. Nedan kan du läsa programmet för utbildningen samt ladda ner anmälningsblankett.


Lästips

  1. "Delaktighetsmodellen tog dem till Barcelona" – ett reportage från Västra Hisingen i Göteborg där man satsar på delaktighetsmodellen.

Delaktighetsmodellen kommer ursprungligen från Skåne

delaktighetsmodellen

I september 2016 genomfördes två välbesökta och uppskattade arrangemang, en inspirationsdag och en nätverksträff tillsammans med övriga kommunalförbund i Västra Götaland. Till dessa träffar var Ann-Christine Gullacksen och RoseMarie Hejdedal som har utvecklat modellen inbjudna.

Läs mer om delaktighetsmodellen på FoU Välfärd, Kommunförbundet Skånes webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 2019-08-30 

Kontaktpersoner på Göteborgsregionen

Karin Westberg
031-335 53 88

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund