Yrkesresan
– ett regionalt kompetensprogram

yrkesresan

Yrkesresanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en satsning för att öka kompetens och stabilitet bland personal i den sociala barn- och ungdomsvården i kommunerna i Göteborgsregionen.

Yrkesresan erbjuder en struktur för kompetensutveckling i form av filmer, webbutbildningar och kursdagar.

Inledningsvis vänder sig Yrkesresan till nya socialsekreterare inom myndighetsutövning barn och unga i någon av Göteborgsregionens 13 medlemskommuner. På sikt kommer Yrkesresan att erbjuda kompetensinsatser även för mer erfarna socialsekreterare, arbetsledare och chefer.

Regional handlingsplan

Göteborgsregionen (GR) har på uppdrag av medlemskommunerna tagit fram en handlingsplan för kompetens och stabilitet inom myndighetsutövningen i den sociala barn- och ungdomsvården i GR-kommunerna.

  1. Handlingsplan för kompetens och stabilitet inom myndighetsutövningen i den sociala barn- och ungdomsvården i GR-kommunernaPDF

Det långsiktiga målet är att uppnå en trygg och säker vård för barn och unga genom ökad kompetens och stabilitet.

En beredningsgrupp har bildats utifrån ovanstående uppdrag med representanter för kommunerna i Göteborgsregionen. Beredningsgruppen rapporterar kontinuerligt till IFO-chefsnätverket på GR som utgör styrgrupp. Arbetet genomförs inom ramen för överenskommelsen om stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten och leds av Cristina Dahlberg.


Inskolnings- och introduktionsprogram

Utifrån handlingsplanen läggs inledningsvis fokus på inskolning och introduktion för nya och oerfarna socialsekreterare och för detta har ett inskolnings- och introduktionsprogram utarbetats:

  1. De första åren som socialsekreterare inom myndighetsutövning barn och unga. Ett sammanhållet och strukturerat inskolnings- och introduktionsprogram för nya socialsekreterare inom myndighetsutövningen barn och unga i Göteborgsregionen.PDF

Syftet med programmet är att ge personal som är nya i yrket en bra start och hjälp att hitta en yrkesidentitet, skapa förståelse för de första yrkesverksamma årens möjligheter och svårigheter samt dela erfarenheter med andra kollegor.

Dokumentation från konferenser m.m.

Kontaktpersoner på Göteborgsregionen

Cristina Dahlberg
031-335 52 05

Nicholas Singleton
031-335 50 81

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund