Välkommen till en inspirationsdag om PYC – ett föräldrastödsprogram som används tillsammans med föräldrar med kognitiva svårigheter

pyc-inspirationsdag

Inspirationsdagen vänder sig till chefer, verksamhetsutvecklare, familjebehandlare och medarbetare inom IFO och funktionshinderområdet. Varmt välkomna!

PYC (Parenting Young Children) är ett hembaserat föräldrastödsprogram baserat på väl beprövade socialpedagogiska principer.

Programmet syftar till att stödja inlärning och utveckling av föräldraförmågan hos personer med kognitiva svårigheter utifrån säkerhet, omvårdnad om och samspel med barnet.

Initialt utvecklades programmet för föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning, men modellen har visat sig vara betydelsefull för andra målgrupper där det finns behov av ett konkret, individuellt och hembaserat föräldraskapsstöd.


Program den 9 april 2019

9.00 
Kaffe och mingel

9.30–12.00
Inledande ord och varmt välkomna! Vad är kognitiva svårigheter och hur känner man igen problematiken hos föräldrar? Vad säger forskningen om hur behandlingsarbetet ska genomföras med föräldrarna? Att utveckla föräldraförmåga med föräldrautbildningsprogrammet PYC – hur används programmet?

12.00–13.00 
Lunch på egen hand

13.00–14.45 
Att utveckla föräldraförmåga med föräldrautbildningsprogrammet PYC. Vilka undervisningsstrategier finns och hur tränas föräldrar i omvårdnad, samspel och säkerhet?

14.45–15.00 
Fika

15.00–15.30 
Vad säger forskningen om föräldrautbildningsprogrammet PYC? Diskussion och frågor.

15.30
Avslutning


Inspirationsdagen hålls av Johanna Örnstedt och Sabina Wieslander, båda utbildare i PYC och familjebehandlare. De arbetar också för FoU lärcenter, föräldraskap och kognitiva svårigheter och har lång erfarenhet av behandlingsarbete med föräldrar som har kognitiva svårigheter.

Tid: 9 april 2019 kl. 9.30–15.30. Kaffe serveras från kl. 9.00.

Plats: GR, Anders Personsgatan 8 i Göteborg.

Avgift: 700 kr per person exkl moms. I priset ingår fika, lunch ingår ej.

Anmälan: Anmäl dig genom att klicka härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Sista anmälningsdag är den 19 mars 2019.


Vill du veta mer?


Mer om PYC

Den 15 maj bjuder vi in till en återträff för personer som har genomgått PYC-utbildningen. Mer information kommer!

Den 19–21 november är det möjligt att gå grundutbildningen i Göteborg.


Kontaktperson på GR: Yvonne Witzöe

Senast uppdaterad: 2019-03-22 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund