Tema äldre och ensamhet: Förekomst, riskfaktorer, konsekvenser och lösningar

Det senaste numret av tidskriften Äldre i Centrum handlar om ensamhet. Som en tidig julklapp har du nu möjlighet att läsa hela numret gratis online.

Det är känt att personer 65 år och äldre löper risk att drabbas av ensamhet. Och risken ökar med stigande ålder.

Tillfällig ensamhet behöver inte vara skadlig, men om ensamheten inte bryts kan detta få konsekvenser för känslor, beteende, kognition och hälsan i stort. Så vad säger vetenskapen om ensamhet bland äldre personer, sett utifrån förekomst, riskfaktorer, konsekvenser och lösningar?

En av de forskare som skriver i tidskriften är Lisbeth Lindahl vid Göteborgsregionen, FoU i Väst. Hennnes artikel handlar bland annat om olika upplevelser av ensamhet och hon ger exempel på hur det går att minska upplevelsen av ensamhet både bland äldre som bor kvar i sin vanliga bostad och bland äldre som bor på äldreboende.

 

Tidskriften Äldre i Centrum

Äldre i Centrum är en nationell tidskrift för forskning om äldre och åldrande. I fyra nummer per år presenteras aktuella rön inom medicin, psykologi, omvårdnad, sociologi och socialt arbete med mera – alltid i en populärvetenskaplig form.

Tidskriften fungerar som en bro mellan forskare och praktiker på olika nivåer inom äldreomsorg och äldrevård men riktar sig också till en intresserad allmänhet.

Senast uppdaterad: 2019-12-11 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund