Stimulansmedel ska utveckla förutsättningarna för vårdens medarbetare

GR:s roll blir att ge kommunerna processtöd vid införandet av nära vård, utveckla en digital plattform för kompetensutveckling samt följeforskning.

SKL och regeringen har tecknat en överenskommelse som syftar till att ge medarbetare i vården mer tid för patientnära insatser och utvecklingsarbete. Syftet är också att stärka regionernas och kommunernas planering av sitt kompetensbehov för att utveckla vårdens verksamheter mot en god och nära vård.

Överenskommelsen omfattar totalt 3,3 miljarder kronor. Till kommunerna avsätts 100 miljoner kronor som stimulansmedel.

Kommunerna i Göteborgsregionen får tillsammans cirka åtta miljoner kronor. Av dessa fördelas 60 procent direkt till kommunerna och 40 procent går till regional samordning via GR. GR:s uppdrag blir att ge kommunerna processtöd vid införandet av nära vård, utveckla en digital plattform för kompetensutveckling samt följeforskning.


Kontaktperson på GR: Maria Ljung

Senast uppdaterad: 2019-10-23 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund