Skillnader i användandet av ungdomsmottagningar i Göteborg

FoU i Väst har på uppdrag av ungdomsmottagningarna i Göteborg gjort en studie om just ungdomsmottagningarna och deras besökare. Resultatet visar bland annat att det skiljer sig mellan olika områden i Göteborg när det gäller i vilken utsträckning som ungdomar besöker en ungdomsmottagning.

Undersökningen genomfördes i två steg. Först kartlades den geografiska sammansättningen av ungdomsmottagningarnas besökare. Syftet var att söka svar på i vilka områden i Göteborg som ungdomar i mindre utsträckning besöker ungdomsmottagningarna.

– Resultaten visade att unga kvinnor i mellanområdena Västra Biskopsgården, Södra Angered och Bergsjön och unga män i mellanområdena Stora Sigfridsplan, Nya Frölunda och Södra Centrum besöker ungdomsmottagningarna i mindre utsträckning än vad ungdomar generellt gör i Göteborg, berättar Cornelia Björk, forskare på GR, FoU i Väst, och en av skribenterna till rapporten.

"Kunskapen ibland begränsad"

I steg två valdes Angered, Bergsjön och Biskopsgården ut för fördjupad analys. Då kartlades vilken kunskap om, och inställning till, ungdomsmottagningarna som finns i dessa områden. Här var syftet att försöka förstå varför färre ungdomar besöker ungdomsmottagningarna i dessa områden.

– Ungdomar i allmänhet verkar känna till att det finns ungdomsmottagningar. Men kunskapen verkade ibland begränsad och det fanns uppfattningar som handlar om att ungdomsmottagningarnas stöd främst rör sexuell- och reproduktiv hälsa och att det främst är riktat till kvinnor, säger Cornelia Björk.

Ungdomarnas inställning till ungdomsmottagningarna framstod i intervjuerna som ganska neutral. Dock fanns en del som pekade mot brist på tillit till offentliga aktörer och oro kring sekretessfrågor, samt tabun som rör sexualitet och psykisk ohälsa. Det gavs också uttryck för att vissa ungdomar har förväntningar på sig att inte ha sex före äktenskap. Detta skulle kunna förklara varför de inte vänder sig till ungdomsmottagningarna.

Farhåga att vissa inte söker stöd

Bakgrunden till undersökningen var att det bland ungdomsmottagningarnas personal och de politiska uppdragsgivarna fanns en farhåga att vissa ungdomar inte söker stöd trots att de har behov av det. Målet med undersökningen var att hjälpa ungdomsmottagningarna att rikta sina insatser dit behov finns.

Läs rapporten Varför kommer de inte? En undersökning om ungdomsmottagningens besökarePDF


Kontaktperson på GR: Cornelia Björk

Senast uppdaterad: 2019-09-03 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund