Projektet "Föräldrastöd för nyanlända" går vidare

Mellan september 2018 och december 2019 driver Göteborgsregionen tillsammans med Göteborgs stad projektet ”Föräldrastöd för nyanlända i Göteborgsregionen”. I höst arrangeras flera kurser, bland annat utbildning för blivande kursledare.

Inom ramen för projektet ”Föräldrastöd för nyanlända i Göteborgsregionen” anordnas kompetensutveckling och samverkansmöten för personal som i sitt arbete möter nyanlända föräldrar. Projektet finansieras av Länsstyrelsen och medverkar gör kommunerna Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndals stad, Partille, Stenungsund och Öckerö.

Under projektet har också Göteborgs stads kurs ”Förälder i nytt land” vidareutvecklats och prövats i föräldragrupper på Integrationscentrum med kursledare på arabiska, dari, somaliska och tigrinja. Dessutom bjuds företrädare för socialtjänsten, ungdomsmottagning och ibland skolan in till kurserna. Ett handledningsmaterial för sju träffar är klart och kommer inom de närmsta veckorna bli tillgängligt på www.goteborgsregionen/foraldrastod. Under hösten kommer även en utbildning för blivande kursledare att genomföras.

Extra utmaning för nyanlända

Föräldraskapsstöd är en viktig insats för att skapa säkerhet i föräldrarollen och ge kunskap om barns utveckling. Just nyanlända föräldrar kan ha extra utmaningar i sitt föräldraskap eftersom de har kommit till ett nytt sammanhang med andra förväntningar än i det tidigare hemlandet. Att flytta till Sverige kan till exempel betyda att det blir rollförskjutningar inom familjen.

De nyanlända föräldrarna får möjlighet att delta i en kurs tillsammans med andra i en liknande situation och med ledning av en erfaren kursledare med egen erfarenhet av att vara ny i Sverige. Detta leder till att deltagarna blir stärkta i sin roll som närvarande, gränssättande och trygga föräldrar, vilket är en insats för såväl barn som föräldrar i nyanlända familjer.

GR-forskare följer projektet

Projektet följs av forskaren Jeanette Olsson, vid GR, FoU i Väst. Preliminära resultat visar att deltagarna är mycket nöjda med kursen. De uppfattar det positivt att få ha det på eget språk. De uppskattar att de har fått nya redskap i sitt föräldraskap och ökad förståelse för samhället. De är kanske mest nöjda med att få träffa företrädare för socialtjänsten, vilket förändrat deras syn på socialtjänsten.

Läs mer


Kontaktperson på GR: Patrick Gruczkun

Senast uppdaterad: 2019-09-04 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund