Kvalificerad processledarutbildning för yrkesverksamma trafik-  och samhällsplanerare

Kungliga tekniska högskolan (KTH) erbjuder nu i samarbete med GR en ny omgång av denna välrenommerade påbyggnadsutbildning i ledarskap och integrerad trafik- och bebyggelseplanering. Se filmen där kursledare och tidigare deltagare berättar mer!

Utbildningen syftar till att utveckla en djupare förståelse för hur rumsliga struktur- och infrasystem kan samspela för att bidra till hållbara städer och miljöeffektiva transportsystem samt hur detta kan omsättas i effektiva planeringsprocesser.

Utmaningar handlar bland annat om att utveckla samspelet mellan bebyggelseutveckling och transportsystem, hantera intressekonflikter, stimulera ömsesidigt lärande och samtidigt förkorta ledtiderna i planeringsprocesserna. Det kräver professionella processledare.


Beprövad och välrenommerad utbildning

Kvalificerad processledarutbildning är en beprövad och välrenommerad utbildning som funnits under ett antal år. Den ger;

1. kunskap om omvärldsförutsättningar för hållbar stads- och regional utveckling samt insikt i behovet av nya förhållningssätt till planeringens bedrivande

2. färdigheter i målbildsarbete, risk- och konsekvensanalyser, förhandlingsmetodik och andra verktyg för kvalificerad processledning

3. personlig insikt att leda komplexa projekt utifrån egna förutsättningar, ledarskap utan formell makt.


Målgrupp

Kursen vänder sig till yrkesverksamma inom kommunal planerings- och trafikverksamhet, statliga myndigheter som är involverade i stadsutveckling och infrastrukturplanering, anställda vid kollektivtrafikmyndigheter och -operatörer samt konsultsektorn. Påbyggnadsutbildningen är öppen för dig som har minst tre års praktisk yrkeserfarenhet.


Upplägg

Kursen omfattar tre utbildningsveckor och visst arbete mellan veckorna.

  • Första kursveckan, v.11, 9–13 mars 2020. Kursveckan internatförlagd i Mälardalen.
    Omfattning: Kursintroduktion, litteraturpaket för hela kursen. Omvärldskunskap, generella och specifika förutsättningar för projekt, processledning som teori och praktik, förhandlingsteori och -övningar.

  • Andra kursveckan, v. 20, 11–15 maj 2020, de två första dagarna på GR och de tre sista i fallstudier på orter som bestäms under första kursveckan.
    Omfattning: förhandlingsövningar, kommunikationsövningar samt fallstudie av en komplex planeringsprocess på fallstudieorten.

  • Tredje kursveckan, v. 38, 14–18 september 2020. Kursveckan internatförlagd på Västkusten men med avslut på fredagen i Göteborg.
    Omfattning: processdesign, fördjupning i att hantera processledarrollen, kommunikationsstrategier i processen och gentemot allmänhet och media, redovisning och analys av fallstudier – framgångsfaktorer och hinder.


Pedagogik

Utbildningen varvar teori med konkreta övningar i förhandlingsteknik, processledning och projektarbete kring fallstudier från deltagarnas egen praktik. Det sker genom föreläsningar, seminariediskussioner, individuella och gruppövningar, studiebesök och deltagande i konkreta fallstudier.


Mer information


Kontaktperson på GR: Staffan Nyqvist

Senast uppdaterad: 2019-10-24 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund