Kulturmöten vid vård och omsorg i hemmet

Den 5 december 2019 bjuder vi in till en utbildningsdag för yrkesverksamma som i sitt arbete genomför vård- och/eller omsorg i någons hem.

Att komma in i någons hem kan vara såväl ett privilegium som en utmaning.

Under den här utbildningsdagen fokuserar vi på när personal ger vård och omsorg i hemmet. Det kan handla om vård i samband med sjukdom, palliativ vård eller vård och omsorg av äldre.

Vi kommer att titta dels på hur ett mer generellt förhållningssätt till kulturmöten kan hjälpa oss, dels vilka etiska dilemman som kan uppstå i samband med vård och omsorg i hemmet.

Under dagen möter vi också en judisk, en romsk och en muslimsk företrädare som berättar om vad som är viktigt vid vård och omsorg utifrån deras traditioner.


Målgrupp

Utbildningsdagen vänder sig till yrkesverksamma som i sitt arbete genomför vård- och/eller omsorgsinsatser i någons hem. Inga
förkunskaper krävs.


Tid & plats

Den 5 december kl 08.30–16.30 på Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5A, Göteborg. 


Kostnad

1600 kr exkl moms för Göteborgsregionens medlemskommuner, 1800 kr exkl moms för övriga.
I avgiften ingår fika och lunch.


Mer information & anmälan

Senast uppdaterad: 2019-10-19 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund