Nyhetsarkiv för GR Välfärd

Nedan visas nyheter för innevarande månad. I menyn till höger finns arkivet med tidigare nyheter sorterade efter år och månader.

 • 2020-02-13

  Ta del av planeringsunderlag från psykiatriinventeringen i Göteborg


  GR har tagit fram en resultatsammanställning från Göteborgs stads psykiatriinventering som gjordes hösten 2019. Materialet kan användas som planeringsunderlag för stöd och service för personer med allvarlig psykisk sjukdom.
  Läs mer
 • 2020-02-05

  HälsoGReppet har lyft upp psykosocial arbetsmiljö på agendan


  Nu avslutas GR:s ESF-finansierade projekt HälsoGReppet. Projektet, som har pågått sedan 2017, har fått många positiva effekter, bland annat att den psykosociala arbetsmiljön har satts på agendan och att aktiviteter i projektet har blivit en del av det ordinarie arbetet i kommunerna. Projektet har även tagit fram en modell för analys av personalhälsa och en guide till lokal samverkan i rehabiliteringsprocessen.
  Läs mer
 • 2020-02-05

  Tidiga samordnade insatser med fokus på barns och ungas hälsa


  Med utgångspunkt i arbetet som görs i Ale kommun genomför vi den 25 mars en workshop som handlar om hur unga kan bli delaktiga på riktigt: Vad behövs för att det strategiska och det operativa arbetet ska hänga ihop? Hur kan det arbete vi redan gör kopplas till målen i Agenda 2030? Hur kan vi tillsammans hantera frågor som spänner över flera förvaltningar?
  Läs mer
 • 2020-02-05

  GR stöttar kommunerna i omställningen till en nära vård


  Nära vård innebär en stor omställning för kommunerna och GR:s roll är att på olika sätt stötta i detta arbete. Här kan du läsa om en del av de saker vi kommer att bistå kommunerna med.
  Läs mer
 • 2020-02-04

  Förebygg och hantera konflikter genom ökad interkulturell kompetens


  Det här är en utbildning som kan få stor betydelse för dina relationer både med kollegor och med brukare, klienter eller patienter. Du får tips, konkreta verktyg och insikter som hjälper dig att agera konstruktivt i mötet med människor från andra kulturer.
  Läs mer
 • 2020-02-03

  Grundkurs i tjänstedesign – gå SKR:s populära kurs hos oss!


  Tjänstedesign är en utvecklingsprocess där man involverar användaren för att se till att de tjänster som tas fram fungerar och uppskattas av dem som verksamheten finns till för. 
  Läs mer
 • 2020-02-03

  Minst nio kommuner i Göteborgsregionen genomför den stora ungdomsundersökningen Lupp


  Lupp riktar sig till ungdomar i åk 8 och gymnasiets år 2 och rör vanor, erfarenheter och attityder när det gäller skola, fritid, inflytande, trygghet, arbete och framtid. Kommunerna i Göteborgsregionen kan genom GR få stöd i att planera, genomföra, analysera och sprida resultat från Lupp.
  Läs mer

Senast uppdaterad: 2018-09-11 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund