Du är här:

Nätverket för mottagande och integration

I nätverket för mottagande och integration ingår chefer och strategiskt ansvariga från Göteborgsregionens kommuner, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen, Migrationsverket och Västra Götalandsregionen. 

Nätverket möts regelbundet och arbetar för att stärka samarbetet mellan kommuner, region och stat kring mottagande av nyanlända och asylsökande ensamkommande samt integration i samhället. Genom nätverket sker erfarenhetsutbyte, gemensam omvärldsbevakning och utvecklingsinsatser i samverkan.

Mötestider 2020

Samtliga träffar är klockan 9–12 på GR, Anders Personsgatan 8, Göteborg, om inget annat uppges.

  • 20 februari
  • 24 april
  • 5 juni
  • 24 september
  • 19 november
Nätverket för mottagande och integration

Medlemmar i nätverket

Joakim Valtin, Ale
Julia Mårtensson, Alingsås
Helene Holmström, Göteborg
Lisa Jacobson Flöhr, Göteborg
Carin Samuelsson, Härryda
Natalja Kahraman, Kungsbacka
Anne-Marie Lagerqvist, Kungälv
Eleonor Abrahamsson, Kungälv
Gun Rosvall, Lerum
Mai Lundell, Lilla Edet
Maryam Rezaei, Mölndal
Eva Ahlstedt, Partille
Katarina Stål, Partille
Caroline Lövkvist Englund, Stenungsund
Fredrik Dahne, Tjörn
Veronica Tindvall, Öckerö
Nemat Daneshyan, Arbetsförmedlingen
Elin Sandberg, Länsstyrelsen
Marie Lindgren, Migrationsverket
Susanne Hammarström, Västra Götalandsregionen

Senast uppdaterad: 2020-01-13 

Kontaktpersoner på Göteborgsregionen

Linda Karlsson

Linda Karlsson
031-335 52 04

Ulla-Britt Caping Salas

Patrick Gruczkun
031-335 51 82

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund