Skola och arbetsliv

Vi verkar för den långsiktiga kompetensförsörjningen i Göteborgsregionen, genom att hjälpa regionens kommuner, skolor, branscher och företag att skapa och kvalitetssäkra samverkansaktiviteter och utvecklingsprojekt där skola och arbetsliv samverkar.

Om samverkan

När samverkan mellan skola och arbetsliv fungerar underlättas elevernas övergång från skola till jobb eller vidare utbildning.

Läs mer här!

Aktuellt

Vi driver ständigt utvecklingsinsatser och projekt tillsammans med skolor, kommuner, branscher och företag.

Läs mer här!

Vi stöttar er

Vill ni att vi hjälper er med processtöd, kartläggningar, projektledning, att utveckla arbetet med prao eller andra arbetslivsaktiviteter?

Kontakta oss!

Hur arbetar ni med prao?

Sedan 1 juli 2018 är praktisk arbetslivsorientering, i dagligt tal prao, obligatoriskt i två veckor under åk 8 och/eller 9. Vad innebär detta för skolor, elever och företag? Vilka fördelar finns med prao och vilka verktyg och stöd kring prao erbjuder Göteborgsregionen?

Läs mer om vad som gäller för prao

Ta del av vårt processtöd kring prao

Kompetensråd

På regional nivå sker en samverkan mellan skola och arbetsliv i kompetensråd. Här möts parter från arbetsliv och skola för att tillsammans diskutera och hantera frågor kring kompetensförsörjning, både branschvis och i ett övergripande regionalt kompetensråd.

Läs mer om kompetensråden här

Senaste nytt

 • Praoelever inom industrin pratar med handledare

  Sju tips till skolor på aktiviteter att göra för att ersätta prao


  För många skolor i Göteborgsregionen och övriga Sverige har covid-19 satt käppar i hjulet för praoverksamheten och många elever kommer inte kunna genomföra sin prao. Den kunskap om arbetslivet som prao bidrar till spelar en viktig roll i att rusta eleverna inför deras kommande studie- och yrkesval. Därför vill vi här ge tips och förslag på vad ni kan göra för att på skolan bidra till elevernas kunskap om arbetslivet.  
  Läs mer
 • Praoelever inom industrin pratar med handledare

  Sju tips till skolor på aktiviteter att göra för att ersätta prao


  För många skolor i Göteborgsregionen och övriga Sverige har covid-19 satt käppar i hjulet för praoverksamheten och många elever kommer inte kunna genomföra sin prao. Den kunskap om arbetslivet som prao bidrar till spelar en viktig roll i att rusta eleverna inför deras kommande studie- och yrkesval. Därför vill vi här ge tips och förslag på vad ni kan göra för att på skolan bidra till elevernas kunskap om arbetslivet.  
  Läs mer

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund