Du är här:

Reportage: Från vite till nystart

2016 fick Erikslundskolan i Borås ett vitesföreläggande från Skolinspektionen, som pekade på brister i bland annat närvarorapportering och studiero. Efter ett omfattande förändringsarbete har bristerna åtgärdats och efter drygt två år drogs vitet tillbaka. Läs mer >>>

Plug Innan - tidiga insatser för fullföljda studier

Plug Innans långsiktiga mål är att fler elever ska gå klart sin gymnasieutbildning. Genom projektet hjälper vi skolor i det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet med elever i årskurs 5-9 som riskerar att inte bli behöriga till och fullfölja gymnasiet.

Om Plug Innan


Inom ramen för Plug Innan får skolor stöd i att utveckla och systematisera arbetet med elever i riskzon.

Läs mer

Aktuellt


Just nu pågår utvecklingsarbete på drygt 40 skolor runtom i Västra Götaland. Flera av skolorna har redan förbättrat sina resultat.

Läs mer

Vi stöttar skolor och kommuner


Göteborgsregionen stöttar skolor och kommuner i arbetet mot skolavbrott även utanför Plug Innan. Vill ni ha hjälp med processtöd, kartläggning eller andra insatser?

Kontakta oss!


Delprojekt


Nyfiken på utvecklingsarbetet som sker i Plug Innans delprojekt? Skolornas insatser omfattar allt från trygghetsfrämjande rutiner till särskilda studiegrupper.

Läs mer

Forskning och erfarenhet


Bemötande, flexibilitet och ett individcentrerat förhållningssätt är några av framgångsfaktorerna i arbetet mot studieavbrott.

Läs mer

Material och metoder


Här kan du ta del av kartläggningsmetoder, projektplansmallar och andra användbara material som tagits fram inom projektet.

Läs mer


 

Kontaktperson på GR: Sofia Reimer

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund