Du är här:

Aktuellt

Just nu pågår knappt 30 delprojekt i 15 olika kommuner runtom i Västra Götaland

Plug Innan - tidiga insatser för fullföljda studier

Projektet Plug Innan hjälper skolor i det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet med elever som riskerar att inte bli behöriga till gymnasiet.
Här kan du läsa mer om Plug Innan, om de delprojekt som pågår runtom i Västra Götaland samt om forskning och erfarenhet kring att främja fullföljda studier.

Om Plug Innan

Stärker skolors främjande, förebyggande och åtgärdande arbete med elever i riskzon.

Läs mer här

Forskning och erfarenhet

Forskning och vetenskapligt förankrad erfarenhet är utgångspunkten för projektet.

Läs mer här

Delprojekt

Plug Innan pågår på ett trettiotal verksamheter och skolor i Västra Götaland.

Läs mer här

 

 

 

Resultat

Plug Innans långsiktiga mål är att fler elever i Västra Götaland ska bli behöriga till gymnasiet.

Läs mer här

Material och metoder

Kartläggningsmetoder, projektplaner och andra användbara material från delprojekten.

Läs mer här

 

På gång i projektet

Nyheter, aktiviteter och annat aktuellt som pågår i projektet.

Läs mer här

 

Kontaktperson på GR: Sofia Reimer

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund