Du är här:

Välkommen till projektet InVästs slutkonferens – för dig som arbetar med sfi

Det ESF-finansierade projektet InVäst – Integration Västsverige – har pågått sedan 2016 i syfte att stärka organisationers kompetens i att ta emot nyanlända. Nu är det dags att... Läs mer >>

Nyanländas lärande

I Göteborgsregionen ställs höga krav på organisationers kompetens i mottagandet av nyanlända. Genom kvalitetsutveckling, processledning och samordning stöttar vi skolor och verksamheters arbete med nyanlända. Målet är att ge alla individer rätt förutsättningar för språkutveckling och lärande och för att kunna bli engagerade samhällsmedborgare.

Kvalitetsutveckling av sfi

InVäst

Nya GRannar

Omvärldsbevakning - asylsökande och nyanlända barn och unga

Yrkesutbildning som integration

Kontakta oss

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund