Du är här:

InVäst lyfts fram av EU-kommissionen

Den 16 oktober släppte Europeiska kommissionen volym två av Education and Training Monitor, en årlig utbildningsöversikt om utbildningssystemen i Europa. I den nya upplagan lyfts InVäst fram som ett exempel på hur integrationen av nyanlända förbättras.

Nyanländas lärande

I Göteborgsregionen ställs höga krav på organisationers kompetens i mottagandet av nyanlända. Genom kvalitetsutveckling, processledning och samordning stöttar vi skolor och verksamheters arbete med nyanlända. Målet är att ge alla individer rätt förutsättningar för språkutveckling och lärande och för att kunna bli engagerade samhällsmedborgare.

Kvalitetsutveckling av sfi

InVäst

Yrkesutbildning som integration

Nya GRannar

Omvärldsbevakning - asylsökande och nyanlända barn och unga

Skolutveckling

Kontakta oss

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund