#printSubLevelItem($L4child $menuClassLv4 "4") #printSubLevelItem($L4child $menuClassLv4 "4") #printSubLevelItem($L4child $menuClassLv4 "4") #printSubLevelItem($L4child $menuClassLv4 "4") #printSubLevelItem($L4child $menuClassLv4 "4") #printSubLevelItem($L4child $menuClassLv4 "4") #printSubLevelItem($L4child $menuClassLv4 "4") #printSubLevelItem($L3child $menuClassLv3 "3") #printSubLevelItem($L3child $menuClassLv3 "3") #printSubLevelItem($L3child $menuClassLv3 "3") #printSubLevelItem($L2child $menuClassLv2 "2") #printSubLevelItem($L2child $menuClassLv2 "2") #printSubLevelItem($L2child $menuClassLv2 "2")

Föräldrastöd för nyanlända i Göteborgsregionen

Mellan september 2018 och maj 2020 driver Göteborgsregionen tillsammans med Göteborgs Stad projektet ”Föräldrastöd för nyanlända i Göteborgsregionen”.

Projektet finansieras av Länsstyrelsen och medverkar gör följande kommuner: Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndals stad, Partille, Stenungsund och Öckerö.

Under våren 2020 fokuserar projektet på arbetet med det föräldrastödsmaterial som tagits fram inom ramen för projektet:

Förälder i nytt land – föräldrastödskurs för nyanlända i Sverige

Förälder i nytt land är en föräldrastödskurs för nyanlända i Sverige. Kursen är utvecklad som komplement och fördjupning till kursen i samhällsorientering på Integrationscentrum, Göteborgs Stad.

Förälder i nytt land vänder sig till nyanlända föräldrar till barn i alla åldrar. Kursmaterialet har prövats och utvecklats tillsammans med kursledare i föräldragrupper på arabiska, dari, somaliska och tigrinja på Integrationscentrum, Göteborgs Stad. Kursen är utvecklad för att främja dialog. Målet är att lyssna på och lära av varandra i frågor som det sällan finns ett givet rätt eller fel svar på.


Arbetar du i GR och möter föräldrar som vill delta i föräldrakurs på sitt eget språk?

Om du har intresserade föräldrar, tipsa dem om att göra en intresseanmälan härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Är du intresserad av att bli kursledare i Förälder i nytt land?
Om du är intresserad av kursledarutbildningen ta kontakt med Maria Ottosson på Social resursförvaltning, Göteborgs Stad. (För tillfället är det enbart möjligt för personal inom GR-kommuner att gå denna kursledarutbildning.)

Har du andra frågor eller är intresserad av att Social resursförvaltning, Göteborg Stad, anordnar en lokal kurs i din kommun, ta kontakt med Maria Ottosson.

Om projektet Föräldrastöd för nyanlända i Göteborgsregionen

Projektet har tre olika delmål:

1. Kompetensutveckling för, i första hand, socialsekreterare. Fokus är mötet och arbetet med nyanlända familjer

Ansvarig: Göteborgsregionen

Inom delmål 1 anordnas fyra regionala utbildningsdagar.

A. Länderkunskap med fokus på Mellanöstern och Afrikas horn (5 februari 2019)
Sammanfattning av utbildningenPDF
Intervju med samhällsvägledare på Integrationscentrum om att träffa nyanlända familjerPDF

B. Tillit och bemötande med fokus på socialtjänsten (27 mars 2019)

C. Att göra socialtjänsten tillgänglig och begriplig (11 september 2019)

D. Att arbeta med tolk (22 oktober 2019)

Vid sidan av ovanstående har medverkande kommuner även möjlighet att boka upp varsin lokal workshop på temat ”Interkulturell kompetens”PDF.


2. Föräldrastödskurs: Vidareutveckling av Integrationscentrums arbete med föräldrastödskurser inom ramen för samhällsorienteringen

Ansvarig: Göteborgs Stad

Inom delmål 2 vidareutvecklas och prövas metod och material för den föräldrastödskurs som utvecklats av Göteborgs Stad. Kursen fungerar som komplement och fördjupning till GR-kommunernas samhällsorientering i Göteborgs Stad. Kursen "Förälder i nytt land" är på 7 träffar à 2,5 timme och ges på deltagarnas eget språk av en kursledare/samhällsinformatör från Integrationscentrum.

Som del av projektet genomförs 30 kurser med Integrationscentrum som utförare på arabiska, dari, engelska, somaliska och tigrinja. 20 av grupperna kommer att genomföras i Göteborg där nyanlända föräldrar från alla GR-kommuner kan anmäla sig. 10 av grupperna kan genomföras lokalt i deltagande GR-kommuner.

Under projekttiden kommer också en utbildning för kursledare utvecklas och genomföras, där blivande kursledare från deltagande GR-kommuner erbjuds att delta under hösten 2019.


3. Erfarenhetsutbyte mellan och ökad samverkan inom medverkande kommuner med fokus på arbetet med nyanlända familjer

Ansvarig: Göteborgsregionen

Inom delmål 3 anordnas regionala klusterträffar där 3-4 kommuner åt gången möts för att diskutera teman som samverkan, tillitsskapande och informationsspridning. Varje kommun har till dessa träffar valt ut en grupp om 6-10 medarbetare som inom olika funktioner arbetar med nyanlända familjer. Syftet med träffarna är att de som medverkar får större förståelse för varandras roller, förutsättningar och utmaningar samt att man gemensamt tittar på vad den egna kommunen behöver utveckla för att förbättra arbetet med nyanlända familjer.

De regionala träffarna kompletteras med ett lokalt utvecklingsarbete som baseras på den specifika kommunens behov och förutsättningar.


Följeforskning

Till insatserna inom delmål 1-3 kopplas följeforskning med syfte att kvalitetssäkra och utvärdera projektet. Material från detta kommer efterhand att publiceras här.

Följeforskare är Jeanette Olsson, Göteborgsregionen FoU i Väst.

Lästips!

Kontakt

För frågor kring delmål 1 och 3:

Patrick Gruczkun
Utbildningsledare på Göteborgsregionen
031-335 51 82

För frågor kring delmål 2:

Maria Ottosson
Utvecklingsledare på Integrationscentrum Göteborgs Stad, Social resursförvaltning
031-367 91 64

För frågor kring följeforskningen:

Jeanette Olsson
Forskare
0734-22 30 79

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund