Du är här:

Årets resultat av Elevenkäten finns nu tillgängligt

Årets resultat av den regiongemensamma elevenkäten är nu färdigt. Under februari-mars 2020 deltog cirka 18500 elever på ungefär 420 skolor i den regiongemensamma elevenkäten. Läs mer här >>

Gymnasieantagningen

Gymnasieantagningen ansvarar för antagningen till kommunala och fristående gymnasieskolor i hela Göteborgsregionen. Genom samverkansavtal har alla unga som bor här möjlighet att studera på valfri gymnasieskola och gymnasiesärskola i hela regionen.

Om gymnasievalet

Vem kan söka till gymnasiet?

Antagningsstatistik 
och pressinformation

Vår utbildningskatalog: Vad ska jag Välja?

Gymnasiesärskolan

Teknikprogrammet år 4

För skolpersonal

Elevuppföljning ELIN & KAA

Kontakt

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund